Mokymo programos
Chemija
Valstybinis kodas: 62403P101
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji chemijos magistrantūros studijų programa skirta rengti chemijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji chemijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: fizikinius-cheminius medžiagų tyrimo ir analizės metodus, cheminę kinetiką ir katalizę, biologiškai aktyvių junginių chemiją ir taikomuosius studijų dalykus: edukacinę chemiją, kompiuterines priemones chemijos mokymui(si) ir kompiuterines technologijas chemijoje ir kt.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos ir norintys ją įgyti, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, chemijos didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 14 savaičių. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais cheminiais eksperimentais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei dar buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti fizinių arba socialinių mokslų (chemijos didaktikos šakos) krypties doktorantūros studijų programose.
Chemijos studijų programa skirta asmenims, turintiems chemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti chemijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti chemijos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs chemijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti cheminius tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto chemines ir fizikines savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojant pažangius tyrimo metodus ir informacines technologijas, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus
- žinoti šiuolaikines chemijos mokslo vystymosi kryptis, pasiekimus, perspektyvas, šiuolaikinius chemijos mokslo modelius, įvairius tyrimo organizavimo principus
- mokėti bendrauti su kolegomis ir mokiniais/studentais, kartu sprendžiant mokslines tyrimo problemas, dirbti rinkos sąlygomis, organizuoti savo darbą, dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai
Chemijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti chemijos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti chemijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemiku nėra pripažįstami.
Įgiję chemijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti chemijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju