Mokymo programos
Lenkų filologija
Valstybinis kodas: 621U20001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti lenkų filologijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo, aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose, gebančius organizuoti ir atlikti lenkų literatūros ir kalbos mokslinius tyrimus, juos apibendrinti ir skleisti visuomenei, gebančius tyrimų rezultatus taikyti ugdymo praktikoje, gebančius atskleisti literatūros kūrinio ar kalbos savybes.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lenkų filologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: naujausiąją lenkų literatūrą, lenkų romano raidą, poetiką ir estetiką, teksto lingvistiką ir didaktiką, kalbos ir literatūros didaktiką, lenkų literatūros kontekstus, rašytinės kalbos žanrus, šiuolaikinės kalbotyros ir literatūrinės komparatyvistikos teorijas bei taikomuosius studijų dalykus: onomastiką, gretinamąją lietuvių ir lenkų leksikologiją, lenkų ir lietuvių literatūrinius ryšius.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomai 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas archyvuose ir bibliotekose, informacinių technologijų centre, kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais literatūros ir kalbos moksliniais tyrimais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo mokslinio tyrimo rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas lenkų filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus lenkų filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Lenkų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems lenkų filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti lenkų filologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti lenkų kalbos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti literatūros ir kalbos mokslinius tyrimus, atskleisti tiriamojo objekto savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus;
- žinoti lenkų kalbos gramatiką, sintaksę, morfologiją ir akcentologiją, lenkų literatūros istoriją, šiuolaikinę lenkų literatūrą, šiuolaikinius literatūros ir kalbos teorijos aprašomus procesus, teorinių literatūrologijos ir kalbotyros žinių pagrindus, įvairių tyrimų organizavimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas ir savarankiškai daryti išvadas, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lenkų filologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti filologijos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos, reikia turėti filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lenkų filologu nėra pripažįstami.
Įgiję lenkų filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti lenkų kalbos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju