Mokymo programos
Garso režisūra
Valstybinis kodas: 621W37001
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji audiovizualinio meno magistrantūros, garso režisūros studijų programa skirta rengti garso režisierius – ekspertus, analitikus bei praktikus, gebančius dirbti praktinį ir tiriamąjį mokslinį darbą, analizuoti ir kritiškai vertinti skirtingus procesus, vykstančius garso režisūros mene bei bendrame kultūros ir humanitarinių mokslų kontekste.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji garso režisieriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: naujausią garso įrašymo technologiją, TV ir kino filmų garsinimą, mokslo tiriamojo darbo pagrindus, kompiuterinę muziką ir kt.
Praktinės studijos vyksta etapais: mokomojoje kino studijoje, garso aparatinėje bei įrašų studijoje, TV, radijo, kino bei reklamos gamybos studijose. Praktinių studijų trukmė – 6 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami muzikos, garsų ar teksto įrašinėjimo, redagavimo, apdorojimo, transformavimo bei dislokavimo, įrašų leidybai parengimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro baigiamaisiais darbais - teoriniu bei meniniu. Baigusiam suteikiamas audiovizualinio meno magistro kvalifikacinis laipsnis ir režisieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus audiovizualinio meno magistrantūros, garso režisūros studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Garso režisūros studijų programa skirta asmenims, turintiems audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti audiovizualinio meno magistrais, garso režisieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno magistro, garso režisieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti garso režisieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs garso režisieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti įrašyti, redaguoti, apdoroti, transformuoti ir dislokuoti muziką, garsus bei tekstą, įgarsinti filmus bei kitus audiovizualinius kūrinius, tinkamai parengti įrašus leidybai, kūrybiškai realizuoti kompozitoriaus, režisieriaus, dramaturgo idėjas, siūlyti savitus garsinius sprendimus;
- žinoti garso įrašymo istoriją, garso dramaturgijos dėsnius, audiovizualinių kūrinių garso funkciją ir specifiką, audiovizualinių menų analizės kriterijus;
- mokėti analizuoti ir kritiškai vertinti skirtingus procesus, vykstančius garso režisūros mene bei bendrame kultūros ir mokslo kontekste, dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, efektyviai bendrauti su kūrybinės grupės nariais, logiškai ir argumentuotai ginti savo kūrybines bei profesines pozicijas.
Garso režisieriaus kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vykdančioje studijas pagal garso režisūros studijų programą.
Norintiems siekti audiovizualinio meno magistro, garso režisieriaus kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti garso režisieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję garso režisieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti garso režisieriais garso įrašų, kino, reklamos gamybos studijose, televizijoje, radijuje, teatre, renginiuose, garso įrašų archyvuose, mokslo institucijose, dėstytojais aukštosiose universitetinėse mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju