Mokymo programos
Kino režisūra
Valstybinis kodas: 62404M106
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji audiovizualinio meno magistrantūros studijų programa skirta rengti kino režisierius, gebančius taikyti teorines metodologines žinias ir mokslinio darbo įgūdžius praktinėje veikloje, kompetentingai ir kūrybiškai analizuoti ir vertinti kino procesus.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji kino režisieriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kino režisūrą, mokslo darbo rašymo pagrindus, šiuolaikinę kino techniką ir technologiją, kino teoriją ir kritiką, kino filosofiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta vienu etapu: mokomojoje kino studijoje. Praktinių studijų trukmė – 3 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kino projektų rengimo, darbo su aktoriais, vaidybinių bei dokumentinių filmų filmavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu – dokumentiniu arba vaidybiniu filmu. Baigusiajam suteikiamas audovizualinio meno magistro kvalifikacinis laipsnis ir režisieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus audiovizualinio meno magistrantūros, kino režisūros studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Kino režisūros studijų programa skirta asmenims, turintiems audiovizualinio ar teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti audovizualinio meno magistrais, kino režisieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno magistro, kino režisieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti kino režisieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs kino režisieriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti taikyti praktines, teorines - metodologines žiniaskino projektų gamyboje, kompetentingai ir kūrybiškai analizuoti kino meno procesus bendrame kultūros kontekste, pristatyti įgytas praktines, teorines žinias ir analitinį mąstymą žodžiu ir raštu, subrandinti kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo galimybių;žinoti scenarijaus rašymo ypatumus, vaizdo dramaturgijos dėsnius, vaizdo montažo galimybes, darbo su aktoriais specifiką;mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, efektyviai bendrauti su kūrybinės grupės nariais, logiškai ir argumentuotai ginti savo kūrybines bei profesines pozicijas.
Audiovizualinio meno magistro, kino režisieriaus kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vykdančioje studijas pagal kino režisūros studijų programą.
Norintiems siekti audiovizualinio meno magistro kino režisieriaus kvalifikacijos reikia turėti audiovizualinio ar teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kino režisieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję kino režisieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti kino režisieriais kino studijose, reklamos agentūrose, televizijoje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju