Mokymo programos
Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba
Valstybinis kodas: 621H17003
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, kurie gebėtų atpažinti, identifikuoti ir, naudodami šiuolaikines inžinerines priemones, analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugos situacijas ir kvalifikuotai taikyti įvairius sprendimo būdus, mokėtų moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias su gamtosauga susijusias aplinkos inžinerijos problemas, domėtųsi technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikytų įvairiomis aplinkybėmis, mokėtų įgūdžius derinti su verslo ir vadybos pagrindais ir humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes ir grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuojamo poveikio aplinkai, jos komponentams ir žmogui tikimybę, gebėtų taikyti įgytas teorines ir praktines žinias sprendžiant sudėtingus švariosios gamybos technologijos procesus ir sprendžiant aplinkos apsaugos ir valdymo klausimus, mokėtų naudotis naujausiomis aplinkos inžinerijoje taikomomis informacinėmis technologijomis, jomis apdoroti įvairiausią su praktine veikla susijusią informaciją, išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi atitikti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinieriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: aplinkos apsaugos technologijas, aplinkos vertinimą, švariąją gamybą, aplinkos apsaugos politiką, teisę ir ekonomiką, aplinkos apsaugos valdymą; taikomuosius studijų dalykus: aplinkos procesų modeliavimą, atliekų tvarkymą, ekologinį projektavimą, inžinerinę vadybą ir kt.
Studijų metu praktikų nėra.
Studijos baigiamos magistro darbu. Baigusiam asmeniui suteikiamas aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti pagal bendrosios inžinerijos mokslų krypties doktorantūros studijų programas.
Aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos studijų programa skirta asmenims, turintiems aplinkos inžinerijos, energetikos arba energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros, chemijos, kraštotvarkos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus ir matavimo priemones, atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti ir atlikti svarbiausių aplinkosaugos įrenginių parametrų skaičiavimus, vertinti objektų patikimumą, nustatyti eksploatacinių savybių kitimo tendencijas ir priežastis;
- išmanyti aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis, organizacijos intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus;
- mokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai dirbti, organizuoti darbą, konstruktyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal aplinkos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinieriumi nepripažįstami.
Asmenys, įgiję aplinkos inžinerijos magistro laipsnį, gali dirbti aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, verslo įmonėse, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, aukštesniosiose mokyklose, pramonės ir transporto įmonėse, privačiose aplinkosaugos ir konsultacinėse bendrovėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju