Mokymo programos
Aplinkos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H17004
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Aplinkos inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias gamtosaugines aplinkos inžinerijos problemas; išmanančius aplinkos inžinerijos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus; gebančius praktinius analitinius įgūdžius taikyti su aplinkos inžinerija susijusioje darbinėje veikloje, vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes, grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuojamo poveikio aplinkai, komponentams ir žmogui tikimybę; mokančius taikyti naujausias informacines technologijas aplinkos inžinerijoje, jas naudojant apdoroti įvairiausią su praktine veikla susijusią informaciją, rengti ir įgyvendinti lokalaus aplinkos monitoringo sistemą, įvertinti aplinkos parametrų kokybės būklę ir tendencijas; gebančius taikyti ir inžineriniu atžvilgiu realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose aplinkos inžinerijos srityse; išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo pobūdžio dalykus: atmosferos kontrolę ir apsaugą, hidrosferos kontrolę ir apsaugą, aplinkos procesų modeliavimą, sausumos hidrologiją, mokslinio tyrimo pagrindus; taikomuosius studijų dalykus: švariąsias technologijas, atliekų surinkimą ir deponavimą, fizinę aplinkos taršą, jonizuojančiąją spinduliuotę aplinkoje, radiacinę aplinkotyrą ir saugą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijas ir kt.
Studijų programoje numatytos trys specializacijos: aplinkos apsaugos inžinerija, atliekų tvarkymo technologija ir aplinkos ir klimato inžinerija.
Baigę aplinkos inžinerijos specializaciją magistrai būna pasirengę dirbti aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, aukštesniosiose mokyklose, pramonės ir transporto įmonėse, privačiose aplinkosaugos ir konsultacinėse bendrovėse.
Baigę atliekų tvarkymo technologijos specializaciją magistrai būna pasirengę dirbti atliekų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonėse ir organizacijose, aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, institutuose, pramonės ir transporto įmonėse, aplinkosaugos ir konsultacinėse bendrovėse.
Baigę aplinkos ir klimato inžinerijos specializaciją magistrai būna pasirengę dirbti aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, institutuose, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, aplinkosaugos ir konsultacinėse bendrovėse.
Studijų metu praktikų nėra.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiam asmeniui suteikiamas aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos inžinerijos magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkosaugines problemas, išmano aplinkos inžinerijos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus.
- gebėti įvertinti mokslinių tyrimų apimčių poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, parinkti tinkamiausius tyrimų metodus ir matavimo priemones, atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautus rezultatus, taip pat modeliuoti ir atlikti svarbiausių aplinkosaugos įrenginių parametrų skaičiavimus, vertinti objektų patikimumą, nustatyti eksploatacinių savybių kitimo tendencijas ir priežastis;
- žinoti aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis, nustatyti organizacijos intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus;
- mokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai dirbti, organizuoti darbą, konstruktyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal aplinkos inžinerijos studijų programą.
Asmenims, norintiems siekti aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinieriumi nepripažįstami.
Asmenys, įgiję aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją, gali dirbti aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, verslo įmonėse, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, aukštesniosiose mokyklose, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, privačiose aplinkosaugos ir konsultacinėse bendrovėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju