Mokymo programos
Lietuvos lokalioji istorija
Valstybinis kodas: 621V21001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji istorijos magistrantūros studijų programa skirta rengti Lietuvos vietovių istorikus, istorijos mokytojus, gebančius organizuoti ir atlikti lokaliosios istorijos tyrimus, vadovauti projektams, gebančius tyrimų rezultatus taikyti praktikoje ir edukacinėje, pedagoginėje veikloje, galinčius surinkti reikiamą medžiagą, ją apdoroti ir pateikti visuomenei.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji istorijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: lokalinės istorijos teoriją, Lietuvos lokalinės istorijos šaltinius ir istoriografiją, lokalinės istorijos tyrimo metodus, Lietuvos lokaliąsias visuomenes ir taikomuosius studijų dalykus: Lietuvos lokalinės istorijos konstravimą, lokalinės istorijos tyrimų vadybą, Lietuvos istorinį turizmą ir kt.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus bei atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Vykdoma tiriamoji praktika mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 3 savaitės. Jų metu tobulinami ir atliekami moksliniai tyrimai, gilinami tiriamojo, organizavimo, edukacinio ir vadybinio darbo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuojami pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus Lietuvos lokaliosios istorijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ar socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Lietuvos lokaliosios istorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti istorijos magistrais, Lietuvos vietovių istorikais, istorijos mokytojais (jeigu buvo studijuota ir pedagogika).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Istorijos magistro, istoriko kvalifikacija reikalinga norint dirbti istoriko ar istorijos dėstytojo darbą.
Asmuo, įgijęs istorijos magistro, istoriko kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti lokalinės istorijos tyrimus, taikyti tinkamiausius tyrimų metodus, rengti ir valdyti lokalinių tyrimų projektus, pritaikyti lokalinės istorijos tyrimų rezultatus ugdyme ir skleisti visuomenei įvairiomis priemonėmis, naudojant informacines ir komunikacines technologijas, nagrinėti lokalinės istorijos šaltinius;
- žinoti tradicines bei modernias lokalinės istorijos teorijas, Lietuvos lokalinės istorijos istoriografiją, lokalinės istorijos šaltinius, lokalinės istorijos tyrimų metodus, Lietuvos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio istorinės raidos pagrindus, personalinės, šeimos ir bendruomenių istorijos tyrimo technologijas, Lietuvos istorinių regionų istorinės raidos savitumus, Lietuvos lokalinės istorijos tyrimų vadybos pagrindus;
- mokėti dirbti rinkos sąlygomis, organizuoti savo darbą, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Istorijos magistro, istoriko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Lietuvos lokaliosios istorijos studijų programą.
Norintiems siekti istorijos magistro, istoriko kvalifikacijos reikia turėti istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti istoriku nėra pripažįstami.
Įgiję istorijos magistro, istoriko kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokyklose, leidyklose, valstybiniuose ir privačiuose tyrimų centruose, žiniasklaidoje, turizmo firmose, lokaliniuose muziejuose ir archyvuose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju