Mokymo programos
Architektūra
Valstybinis kodas: 621K10001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių meno, technikos, architektūros žinių, sisteminio mąstymo, savarankiško pastatų bei urbanistinių kompleksų projektavimo bei vadybos įgūdžių, gebančius mokslo žiniomis pagrįsti savo kūrybos idėjas, savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, projektuoti architektūros pastatus ir urbanistikos kompleksus, dirbti tiriamąjį, projektavimo, planavimo, vadybinio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji architektūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: architektūros kritinę analizę, dizainą architektūroje, patalpų normalizaciją ir ergonomiką, kultūros paveldo apsaugą, miesto sociologiją, poveikio aplinkai vertinimą, architektūrinio projektavimo ekonomiką ir valdymą, pastatų komplekso kompiuterinį projektavimą, ir taikomuosius studijų dalykus: mokslinių ir ikiprojektinių tyrimų metodiką, kūrybinę stažuotę, bei kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Architektūrinės renovacijos (architektūrinės renovacijos metodus, seno ir naujo dermę architektūroje, statinių rekonstrukciją, statinių architektūrinę renovaciją).
2. Interjero projektavimo (apšvietimą ir akustiką architektūroje, interjero koloristiką, dailę interjere, interjero projektavimą).
3. Paveldosaugos (paveldosaugos teisę ir valdymo struktūras, integraliąją paveldosaugą, paveldotvarkos priemones ir metodus, statinių komplekso regeneraciją).
Iš viso studijuojama 19 dalykų.
Studijų metu atliekama praktika. Bendra praktikos trukmė - 4 savaitės. Jos metu susipažįstama su architektūros, urbanistikos, paveldosaugos projektų rengimo, aptarimo, derinimo, tvirtinimo ir realizavimo procedūra projektavimo, derinimo, inspektūros ir statybinėse institucijose, suteikiamos žinios apie šių institucijų teisinę, organizacinę ir praktinę veiklą, atliekama pažintinė projektavimo proceso procedūros analizė, reikalinga praktinėms projektavimo problemoms spręsti ir įvertinti, ir pasirengiama architektūrinės raiškos problemų analizavimui. Atlikus tyrimus, apibendrinami rezultatai ir parengiamas individualų konkrečių architektūros praktinių problemų apžvalgos ir įvertinimo darbas, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Architektūros studijų programą, studijas galima tęsti meno srities doktorantūros studijų programose.
Architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti architektūros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, planavimo, vadybinio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs architektūros magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus; parengti mokslo žiniomis pagrįstus architektūros ir urbanistikos projektus;
 • gebės vertinti mokslo tiriamuosius, paveldosaugos, interjero projektavimo, architektūrinės renovacijos darbus ;
 • gebės vadovauti tiriamųjų darbų bei architektūrinio projektavimo kolektyvams; darbuotis mokslo bei mokymo įstaigose;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės mokslo žiniomis pagrįsti savo kūrybines idėjas;
 • gebės dalykines ir mokslo paradigmos žinias taikyti mokslo tiriamajame darbe, projektuojant pastatus ir urbanistinius kompleksus, architektūrinės renovacijos, interjero projektavimo ir paveldosaugos veikloje;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Architektūros magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal architektūros krypties studijų programas.
  Norintiems siekti architektūros magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti architektūros srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję architektūros magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, planavimo, vadybinio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju