Mokymo programos
Architektūra ir paminklotvarka
Valstybinis kodas: 62405M103
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti architektūros ir restauravimo specialistus, gebančius kurti architektūros paveldo objektų projektus, turinčius pakankamai architektūros teorijos bei istorijos, ekologijos, teritorijų planavimo, pastatų konstravimo, inžinerinės įrangos, statybos technologijos, statybos normų, taisyklių, kainų, normuojančių ir reglamentuojančių reikalavimų, paminklotvarkos, paminklosaugos teisinių žinių ir įgūdžių.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji architektūros ir paminklotvarkos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: paminklosaugos teises, politiką, metodikų įvairovę (bei jų pasirinkimą); taikomuosius studijų dalykus: istorinių miestų regeneravimo metodiką, paminklinį interjerą, restauravimo metodiką, mokslinių tyrimų metodiką, istorines technologijas, konservavimą ir kt.
Vykdoma meninė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami pastatų projektavimo, paminklų ir įvairių statinių restauravimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas architektūros ir restauravimo magistro kvalifikacinis laipsnis ir architekto profesinė kvalifikacija.
Baigus architektūros ir paminklotvarkos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Architektūros ir paminklotvarkos studijų programa yra skirta asmenims, turintiems architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, architekto profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems tapti architektūros ir restauravimo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros magistro, architekto kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti architektūros ir paminklotvarkos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs architektūros magistro, architekto kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti kurti architektūros paveldo objektų restauravimo bei atstatymo projektusžinoti architektūros teoriją bei istoriją, ekologiją, teritorijų planavimą, pastatų konstravimą, inžinerinę įrangą, statybos technologijas, statybos normas, taisykles, kainas, normuojančias ir reglamentuojančias reikalavimus, paminklotvarką, paminklosaugą mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo ir kitų darbą, dirbti kolektyve ir individualiai, efektyviai bendrauti su klientais
Architektūros magistro, architekto magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal architektūros ir paminklotvarkos studijų programą.
Norintiems siekti architektūros magistro, architekto kvalifikacinio laipsnio reikia turėti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, architekto profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti architektūros ir paminklotvarkos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję architektūros magistro, architekto kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti architektūros ir paminklotvarkos specialistu ir viešojo administravimo įstaigose teritorijų planavimo ir pastatų projektavimo, kultūros vertybių ir paminklų konservavimo, restauravimo, pritaikymo bei istorinių miestų, jų dalių regeneravimo srityse, taip pat architektūros mokslo srityje ar/ir pedagoginį darbą, rengiant architektūros specialybės bakalaurus aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju