Mokymo programos
Sociologija
Valstybinis kodas: 621L30003
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, įgijusius klasikinės ir šiuolaikinės sociologijos mokslo žinių, gebančius atlikti sociologinius tyrimus bei analizuoti konkrečias socialines, ekonomines, politines, verslo plėtros ir darbo santykių problemas, profesionaliai diagnozuoti, nagrinėti bei interpretuoti socialinę realybę, plėtoti perkeliamuosius gebėjimus ir valdyti juos priklausomai nuo situacijos, dirbti tiriamąjį, ekspertinį, konsultacinį darbą nevyriausybinėse ir valstybinėse organizacijose, švietimo institucijose bei kitose visuomenės bei ūkio veiklos srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: sociologijos teorijas, socialinę organizaciją ir kaitą, statistinius metodus socialiniuose tyrimuose, ir taikomuosius studijų dalykus: socialinę raidą ir problemas, sociologinių tyrimų metodologiją, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Lygių galimybių studijų (lygių galimybių teorinį diskursą, socialinę politiką).
2. Organizacijų sociologijos (organizacijų sociologiją, mokslą, technologiją ir visuomenės kaitą).
3. Viešosios politikos sociologijos (politikos sociologiją, viešojo sektoriaus organizacijų teorijas).
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Asmenys, neturintys sociologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja sociologijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso 12 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Sociologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Sociologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bet kokios socialinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti sociologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, ekspertinį, konsultacinį darbą nevyriausybinėse ir valstybinėse organizacijose, švietimo institucijose bei kitose visuomenės bei ūkio veiklos srityse.
Asmuo, įgijęs sociologijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai pasirinkti teorinę paradigmą ir tinkamą sociologinio tyrimo metodologiją bei kompetetingai atlikti sociologinius tyrimą;
 • * gebės tirti, analizuoti ir klasifikuoti socialinius reiškinius bei procesus;
 • gebės analizuoti visuomenės raidą, socialinės organizacijos problemas ir pokyčius ekonomikos, švietimo, mokslo, valdžios, savivaldos bei kitose institucijose;
 • gebės taikyti sociologinį mąstymą bei analitinius įgūdžius praktikoje ir darbinėje veikloje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės susirasti reikalingą informaciją ir įgyti sociologijos teorijai ir praktikai aktualių žinių;
 • žinos ir gebės interpretuoti sociologijos mokslo terminus ir sampratas; taikyti sociologijos teorijas, analizuojant šiuolaikinės visuomenės problemas;
 • supras kokybinių ir kiekybinių sociologinių tyrimų metodologinį ir etinį specifiškumą;
 • supras globalizacijos procesus bei socialinius, ekonominius ir kultūrinius pokyčius, įtakojančius visuomenės vystymąsi;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Sociologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sociologijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti sociologijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti sociologijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję sociologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, ekspertinį, konsultacinį darbą nevyriausybinėse ir valstybinėse organizacijose, švietimo institucijose bei kitose visuomenės bei ūkio veiklos srityse.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

  2009-10-05

  Juokingiausia, kai raso: "priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos" - PASIRENKAMOS, kur renkiesi ne tu, studente, o tau atnesa lapa ir jau buni "pasirinkes", tiesiog reikia tau pasirasyti, nes pasirinkti tu neturi is ko!!!