Mokymo programos
Lyginamoji socialinė politika ir gerovė
Valstybinis kodas: 628L31001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės studijų programos skirta rengti aukštos kvalifikacijos sociologus - socialinio gyvenimo analitikus ir tyrėjus, turinčius socialinės politikos rengimo kompetencijas ir pasirengusius dirbti nacionalinėse, Europos ir tarptautinėse institucijose, srityse, kurios susijusios su socialine gerove ir socialinės politikos priemonių rengimu, įgyvendinimu bei monitoringu, socialinių programų rengimu ir ekspertize.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja 14 studijų dalykų: socialinę nelygybę ir atskirtį, kiekybinius ir kokybinius socialinių tyrimų metodus, Europos užimtumo sistemas, lytis ir gerovės valstybę, socialinės gerovės tyrimų metodologiją, gerovės valstybių teorijas, lyginamąją Europos socialinę politiką, nacionalines darbo ir socialinės apsaugos sistemas ir kt.
Numatyta praktika - vieno mėnesio trukmės stažuotė Europos Sąjungos institucijose. Praktinių studijų trukmė 160 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės studijų programą studijas galima tęsti sociologijos ir kitų socialinių mokslų srities doktorantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti sociologo darbą profesinės veiklos sferose, kurios reikalauja teorinių, metodologinių ir specialiųjų žinių apie žmonių sąveikos procesus ir visuomenės socialinę sandarą. Asmuo, baigęs Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės studijų programą ir įgijęs sociologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti kritiškai taikyti sociologijos teorines tradicijas ir šiuolaikines koncepcijas, tiriant socialinės gerovės reiškinius makro, mezo ir mikro lygiais, taikyti empirinių sociologinių duomenų rinkimo technologijas (įvairius kiekybinius ir kokybinius sociologijos tyrimų metodus) skirtingai socialinei aplinkai tirti, apdoroti ir analizuoti socialinius duomenis, remiantis šiuolaikiniais statistikos metodais bei naudojant informacines technologijas, rengti, įgyvendinti ir vertinti socialinės politikos priemones bei socialinius projektus, atitinkančius tarptautinius standartus ir ES reikalavimus
- žinoti sociologijos teorines tradicijas ir šiuolaikines koncepcijas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Sociologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sociologijos studijų programą.
Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų universitetinių studijų diplomus. Stojantieji į magistratūrą privalo gerai mokėti anglų kalbą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti sociologijos specialistais nėra pripažįstami.
Baigę Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės studijų programą ir įgiję sociologijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys galės dirbti nacionalinėse, ES ar tarptautinėse organizacijose gerovės vadybos bei socialinės politikos srityje. Specifinė užimtumo sritis apima žmogiškuosius išteklius, socialinių projektų, socialinių programų, o taip pat socialinės politikos rengimą, įgyvendinimą, vertinimą, viešųjų ryšių palaikymą, tarpininkavimo, konsultavimo ir administravimo paslaugas ir t.t.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju