Mokymo programos
Socialinis darbas
Valstybinis kodas: 621L54001
Kodas pagal ISCED: 51276
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti socialinius darbuotojus, išmanančius socialinio darbo principus, teorijas ir metodus, suvokiančius socialinio darbuotojo misiją, besivadovaujančius socialinio darbo vertybėmis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, nestudijavusiems socialinio darbo bakalauro studijų programoje, numatyti 5 papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: bendruomenės socialinė veikla, sociologijos įvadas, socialinio darbo metodika (bendroji dalis), konsultavimas socialiniame darbe, socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis).
Būsimieji socialinio darbo magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: socialinio darbo teorinius modelius, socialinės saugos teisę, sociokultūrinį bendruomenės ugdymą, socialinės gerovės institucinę sistemą, socialinių tyrimų metodologiją, Europos Sąjungos socialinę politiką, socialinę demografiją, socialinės sferos sociologiją, gyvenimo raidos sociologiją, socialinių programų sisteminį vertinimą, socialinių institucijų vadybą, tarpininkavimą socialiniame darbe, socialinės vadybos praktiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnyboje ir pataisos sistemoje. Praktinių studijų trukmė - 200 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendravimo su įvairiais žmonėmis, socialinės pagalbos teikimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinio darbo magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Socialinio darbo magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti socialinio darbo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju