Mokymo programos
Chemijos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H81002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilių teorinių chemijos procesų žinių, gebančius projektuoti ir valdyti chemijos inžinerijos procesus bei įrengimus, savarankiškai gilinti savo chemijos inžinerijos žinias ir panaudoti jas naujose situacijose, pasirengusius kintantiems darbo rinkos poreikiams, gebančius dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą organinių ir neorganinių medžiagų technologijos įmonėse ir organizacijose, taip pat imtis asmeninės atsakomybės profesinėje veikloje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji chemijos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: avarijas ir pavojus cheminėje technologijoje, technologinių procesų valdymą, įmonių projektavimo ir statybos pagrindus, ir taikomuosius studijų dalykus: inžinerijos ekonomiką, automatizuotąjį projektavimą ir optimizavimą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Aplinkosaugos technologijos (aplinkosaugos organizavimą ir teisę, atmosferos teršalų šalinimo technologijas ir įrengimus, aplinkos monitoringą, pavojingų atliekų nukenksminimo technologijas, pramoninių nuotekų valymą).
2. Elektrocheminių technologijų (elektrochemines dangas, taikomąją elektrochemiją, metalų koroziją).
3. Keraminių medžiagų cheminės technologijos (statybinę ir dailiąją keramiką, ugniai atsparią ir šiuolaikinę keramiką).
4. Naftos perdirbimo ir organinės sintezės technologijos (naftos ir organinės sintezės įmonių projektavimą, organinės sintezės įmonių gamybinių atliekų valymą, organinių reakcijų kinetiką ir katalizę).
5. Polimerų ir popieriaus technologijos (popieriaus perdirbimo technologiją, medienos plastikų technologiją, polimerinių atliekų perdirbimą).
6. Rišamųjų medžiagų cheminės technologijos (rišamųjų medžiagų gaminius, statybinę ir dailiąją keramiką).
7. Stiklo cheminės technologijos (stiklo gaminių technologiją, stiklo gaminius).
8. Šikšnų ir kailių technologijos (šikšnų technologijas, kailių technologiją, valymo chemiją ir technologiją, šikšnų apdailą).
9. Tekstilės cheminės technologijos (tekstilės chemiją ir technologiją, tekstilės dažymo chemiją ir technologiją).
10. Trąšų cheminės technologijos (katalizatorių gamybos ir tyrimo metodus, trąšų naudojimo agrocheminius pagrindus, trąšų technologinius procesus).
Iš viso studijuojama 13 dalykų.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Chemijos inžinerijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Chemijos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems aplinkos inžinerijos, chemijos, chemijos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti chemijos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą organinių ir neorganinių medžiagų technologijos įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės organizuoti ir valdyti technologinius procesus, juos vertinti technologiniu ir ekonominiu požiūriais;
 • gebės projektuoti ir optimizuoti technologinius procesus ir įrengimus; teikti konsultacijas ir koordinuoti naujus projektus; analizuoti, apibendrinti ir pristatyti gautus rezultatus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės kritiškai įvertinti ir kūrybiškai taikyti naujausias žinias apie naudojamas chemijos produktų gamybos technologijas, chemijos pramonės įmonių projektavimą, technologinių procesų valdymą ir optimizavimą, technologinį ir ekonominį įvertinimą, gamyboje naudojamų medžiagų savybes ir taikymo galimybes, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;
 • mokės plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas, nuolat papildant turimas žinias naujomis, iš veiklos praktikos ir mokymosi gaunamomis žiniomis;
 • mokės plėtoti taikomuosius tyrimus, siekiant tinkamai atsakyti globalios ir dinamiškos aplinkos iššūkiams;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą organinių ir neorganinių medžiagų technologijos įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju