Mokymo programos
Maisto produktų technologija
Valstybinis kodas: 621E40002
Kodas pagal ISCED: 51254
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilių teorinių maisto mokslo, technologijos, inžinerijos ir analizės žinių, gebančius projektuoti naujus produktus, kurti ir diegti naujas technologijas, valdyti gamybos procesus, vykdyti maisto žaliavų ir produktų kokybės bei saugos ir gamybos kontrolę, maisto analizę, gebančius dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Būsimieji chemijos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: maisto kokybės ir saugos valdymą, maisto priedus, maisto pramonės įmonių projektavimo ir statybos pagrindus, naujų maisto produktų kūrimą, ir taikomuosius studijų dalykus: automatizuotąjį projektavimą ir optimizavimą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Maisto produktų technologijų (maisto biotechnologiją, technologinių procesų valdymą).
2. Viešojo maitinimo technologijų ir organizavimo (specialiosios maitinimo produktų technologijas, viešbučių veiklą, verslo pagrindus ir finansus).
Iš viso studijuojama 13 dalykų.
Asmenys, neturintys chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja maisto produktų technologijos ir chemijos inžinerijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso 40 kreditų).
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Maisto produktų technologijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Maisto produktų technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems chemijos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti chemijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės organizuoti ir valdyti maisto ir viešojo maitinimo produktų technologinius procesus, juos vertinti technologiniu, saugos ir ekonominiu požiūriais;
 • gebės projektuoti ir optimizuoti technologinius procesus ir įrengimus; teikti konsultacijas ir koordinuoti naujus projektus; analizuoti, apibendrinti ir pristatyti gautus rezultatus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės kritiškai įvertinti ir kūrybiškai taikyti naujausias žinias apie naudojamas maisto gamybos technologijas, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonių projektavimą, technologinių procesų valdymą ir optimizavimą, technologinį ir ekonominį įvertinimą, gamyboje naudojamų žaliavų ir medžiagų savybes ir taikymo galimybes, maisto saugos ir kokybės užtikrinimą bei kontrolę, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;
 • mokės plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas, nuolat papildant turimas žinias naujomis, iš veiklos praktikos ir mokymosi gaunamomis žiniomis;
 • mokės plėtoti taikomuosius tyrimus, siekiant tinkamai atsakyti globalios ir dinamiškos aplinkos iššūkiams;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju