Mokymo programos
Elektros energetika
Valstybinis kodas: 621H63004
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Elektros energijos magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių žinių, susijusių su elektros sistemų valdymu, racionaliu energijos vartojimu, atsinaujinančių energijos šaltinių įsisavinimu ir kt. Baigę studijas, magistrai gali dirbti įvairaus profilio gamybinėse, prekybos ar projektavimo įmonėse, taip pat aukštosiose mokyklose, mokslinių tyrimų organizacijose ir kt.
Stojantysis privalo turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir įvykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektros energijos magistrai studijuoja šiuos dalykus: elektrinių ir kitų fizikinių dydžių matavimo metodus; elektros sistemų patikimumą ir kokybę; optimizavimo metodus ir algoritmus; elektros tinklų apsaugą ir automatiką; atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos technologijas; informacines sistemas energetikoje; elektros sistemų valdymą; elektros sistemų planavimą ir kt. Iš viso studijuojama 11 dalykų.
Studijų programoje praktika nėra numatyta.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiam suteikiamas elektros energijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus elektros energetikos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūroje.
Elektros energetikos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems tapti elektros energijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros energijos magistrantūroje įgyjama elektros energijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vyriausiuoju įmonės energetiku, elektros įrangos ekspertu, elektrosaugos ekspertu, statinių elektros dalies projekto vadovu, mokslo darbuotoju, universiteto dėstytoju ir kt.
Asmuo, įgijęs elektros energijos magistro kvalifikaciją:
- gebės savarankiškai atlikti tyrimus elektros energetikos srityje, mokės spręsti racionalaus elektros energijos vartojimo uždavinius ir teikti rekomendacijas. Taip pat gebės projektuoti ir valdyti elektros energetikos sistemas, mokės įsisavinti atsinaujinančius energijos šaltinius ir kt.
- Žinos optimizavimo metodus ir algoritmus, elektrinių ir fizikinių dydžių matavimo principus, informacijos perdavimo ir apdorojimo sistemas energetikoje, elektros sistemos valdymą ir planavimą, elektros tinklų apsaugą ir automatiką, aplinkosaugos problemas ir kt.
- Turės kūrybinio, analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo gebėjimų ir darbo grupėje įgūdžių. Mokės organizuoti savo darbą, bendrauti su kolegomis, klientais, kitų organizacijų atstovais. Gebės prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių sąlygų ir situacijų.
Elektros energijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektros energijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti elektros energijos magistro kvalifikacijos reikia turėti technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai suteikiant elektros energijos magistro laipsnį nėra pripažįstami.
Įgiję elektros energijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį, vadybinį ir kitą panašų darbą įmonėse ir organizacijose
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju