Mokymo programos
Pramonės termoinžinerija
Valstybinis kodas: 621E30002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, pasirengusius efektyviai pramonės termoinžinerinei veiklai įmonėse ir bendrovėse, žinančius modeliavimo ir tyrimų metodus ir mokančius juos taikyti praktikoje, gebančius įvertinti termoinžinerinių ir aplinkosaugos problemų ryšį, suprantančius nuolatinio kvalifikacijos kėlimo, žinių ir gebėjimų perdavimo kitiems būtinybę ir svarbą, suvokiančius profesionalaus bendravimo bei darnaus darbo kolektyve reikšmę, gebančius dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą įmonėse bei organizacijose susijusiose su termoinžinerine veikla pramonėje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji energetikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: pramonės termoenergetines sistemas, šaldymo sistemų inžineriją, oro kondicionavimo sistemas, ir taikomuosius studijų dalykus: inžinerijos ekonomiką, technologinių įrenginių montavimą ir remontą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Maisto pramonės inžinerijos (maisto pramonės įmonių mechanines sistemas, maisto pramonės įrenginių projektavimą, pakavimo technologijas).
2. Šaldymo inžinerijos (kriogeninių procesų inžineriją, dujų slėgimo mechanines sistemas, maisto pramonės įmonių mechanines sistemas).
3. Šilumos inžinerijos (šilumos transformaciją, šiluminių įrenginių diagnostiką ir remonto technologiją, termoenergetinius įrenginius).
Iš viso studijuojama 12 dalykų.
Asmenys, neturintys energetikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja termodinamikos, skysčių ir dujų mechanikos, šilumos ir masės pernašos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 10 kreditų).
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse. Bendra praktikos trukmė - 4 savaitės. Jos metu formuojami ir vystomi įgūdžiai projektavimo, gamybos, eksploatavimo, naujų technologijų, pažangios įrangos srityse, renkami duomenys reikalingi baigiamajam darbui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Pramonės termoinžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pramonės termoinžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems energetikos ar jai artimos technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti energetikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą įmonėse bei organizacijose susijusiose su termoinžinerine veikla pramonėje.
Asmuo, įgijęs energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio analitinius, modeliavimo ar eksperimentinius tyrimus; teikti konsultacijas pramonės termoinžinerijos srityje;
 • veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatų pagrindu gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;
 • koordinuoti termoenergetinių sistemų projektus, kurių realizacijai būtinas personalo profesinės kvalifikacijos tobulinimas ir inovacijų diegimas;
 • gebės tirti, planuoti ir valdyti sudėtingus energijos generavimo ir transformacijų procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių termoinžinerijoje sutinkamų veiksnių, įtakojančių energetinį efektyvumą; analizuoti termotechnologinių sistemų funkcionavimo rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai; nustatyti energijos išteklių naudojimo efektyvumo kriterijus ir normas;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias gilias žinias apie konkrečių termoinžinerijos sistemų įrenginius, technologijas, pagrindines eksploatacijos ir remonto sąlygas bei reikalavimus;
 • gebės įvertinti naujausias žinias apie termoenergetines sistemas, jų analizės, sintezės, valdymo uždavinių formulavimą bei sprendimo būdus ir jas pritaikyti;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, turės kritinių ateities perspektyvų suvokimą užtikrinančių žinių;
 • gebės apjungti skirtingų sričių žinias kompleksinių termoinžinerijos problemų sprendimui;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės grupės lyderio gebėjimų, suformuotų intelektinių nuostatų kūrybiškumo, novatoriškumo, entuziazmo, drausmės, motyvacijos pagrindu;
 • gebės dirbti ir vadovauti grupei, sudarytai iš įvairaus lygio ir specialybių darbuotojų;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės toliau mokytis pagal savarankiškai parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal energetikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti energetikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti energetikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą įmonėse bei organizacijose susijusiose su termoinžinerine veikla.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju