Mokymo programos
Informacinių sistemų programų inžinerija
Valstybinis kodas: 621E15002
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Informacinių sistemų programų inžinerijos magistrantūros studijų tikslas - suteikti esminių žinių formuojant pagrindinius praktinius įgūdžius, reikalingus savarankiškam projektiniam ir konsultaciniam darbui kuriant ir diegiant informacines sistemas bei jų programinę įrangą, plėtojant telekomunikacijas, moksliniame darbe ir pan. Todėl papildomas dėmesys skiriamas moderniai programų sistemų inžinerijai, šiuolaikinėms informacinėms sistemoms ir duomenų bazėms, duomenų valdymui, žinių inžinerijai, dirbtinio intelekto teorijai ir jos taikymui bei agentinėms technologijoms. Inžinerinės informatikos magistro laipsnį įgiję asmenys turi pakankamų informacinių sistemų srities žinių, yra susipažinę su naujausiomis informacinėmis technologijomis ir gali visą tai taikyti praktinėje veikloje; taip pat jie gali savarankiškai atlikti tyrimus, moka įvertinti tyrimų rezultatus, geba kritiškai vertinti ir taikyti teorines bei praktines naujoves.
Informacinių sistemų programų inžinerijos magistrantūros studijų programa yra skirta asmenims, turintiems bazinį universitetinį informatikos inžinerijos ir informatikos išsilavinimą. Į šias studijas gali būti priimti ir kiti universitetinį išsilavinimą turintys elektronikos, fizikos, matematikos bei kitų sričių bakalaurai. Pastaruoju atveju, priklausomai nuo stojančiojo studento išklausytos programos ir pasirenkamos studijų programos bei jos specializacijos magistrantūroje, gali būti skirti studijuoti papildomi individualūs išlyginamieji moduliai.
Pedagoginė praktika, atliekama studijų metu, lavina bendravimą ir padeda pasiruošti būsimiems dėstytojams bei vadovams. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose, kompiuterinėse klasėse universitete ir mokslo tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Mokslo tiriamosios praktikos trukmė yra 1 semestras. Jos metu ugdomi informacinių ir programų sistemų analizės ir projektavimo bei atitinkamų specifikacijų kūrimo įgūdžiai, verslo procesų modeliavimo, duomenų bazių sistemų projektavimo ir eksploatavimo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Baigus magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti fizinių ir technologijos mokslų doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas dirbant informacinių sistemų analitikais, informacinių bei programų sistemų kūrimo bei priežiūros specialistais ir informacinių sistemų projektų vadovais.
Informatikos inžinerijos magistras privalo: turėti žinių inžinerijos, informatikos teorijos, telekomunikacijų pagrindų, informacijos saugos srityse bei žinių mokslinių tyrimų ir inovacijų metodikos, būti išmokęs intelektualiųjų sistemų, neuronų tinklų, duomenų ir žinių bazių kūrimo metodus, šiuolaikinius informacinių sistemų projektavimo metodus; sugebėti modeliuoti dalykinėje srityje vykstančius sudėtingus verslo, informacijos apdorojimo, techninės ir technologinės įrangos valdymo procesus bei realizuoti modelius ir susijusias specifikacijas naudojant modernias informacines technologijas, analizuoti ir atpažinti naujas informatikos inžinerijos problemas, planuoti jų sprendimo būdus ir spręsti problemas; turėti informacinių ir programų sistemų analizės ir projektavimo bei atitinkamų specifikacijų kūrimo įgūdžius, verslo procesų modeliavimo, duomenų bazių sistemų projektavimo ir eksploatavimo įgūdžius; mokėti dirbti grupėje, bendrauti žodžiu ir raštu, veiksmingai bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, taip pat turėti verslo vadybos ir ekonomikos pagrindus, bei gebėti savarankiškai tobulėti. Informatikos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos studijų programą. Norintys siekti informatikos inžinerijos magistro kvalifikacijos turi turėti informatikos inžinerijos ar informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose informatikos inžinerijos magistrantūros studijas.
Informacinių sistemų programų inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems bazinį universitetinį informatikos inžinerijos ir informatikos išsilavinimą.
Asmenims, neformaliu ar savaiminiu būdu išsiugdžiusiems reikalingus gebėjimus, informatikos inžinerijos magistro kvalifikacija nėra pripažįstama.
Įgiję informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys galės dirbti, sistemų ir informacinių sistemų analitikais ir inžinieriais, informacinių bei programų sistemų kūrimo bei priežiūros specialistais ir informacinių sistemų projektų vadovais.
Baigus magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti fizinių ir technologijos mokslų doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-05-14

Sveiki. Gal norėtum prisijungti prie atviro kodo Windows pakaitalo ReactOS? ReactOS yra suderinama su Windows, todėl turi veikti visos programos, žaidimai ir draiveriai. Reikalingi testuotojai ir C programuotojai. Jei sudominau, pažiūrėk į http://www.reactos.org/lt/index.html