Mokymo programos
Sporto psichologija
Valstybinis kodas: 621C67001
Kodas pagal ISCED: 51281
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti sporto psichologijos specialistus, gebančius nustatyti psichologinę problemą ir įvertinti klientų psichologinius poreikius, planuoti ir teikti psichologinę pagalbą, analizuoti ir vertinti psichologinės pagalbos procesą ir rezultatus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems psichologijos pagrindų, studijų programoje numatyti 2 papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per papildomąsias studijas: sporto psichologiją ir sporto ir fizinio ugdymo teoriją.
Būsimieji sporto psichologijos specialistai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: sporto mokslo metodologiją, kūno kultūros psichologiją, socialinę sporto psichologiją, judesių valdymo psichobiologiją, psichologinę diagnostiką, profesionalaus sporto psichologiją, sportininkų rengimo valdymo technologijas ir taikomuosius dalykus: psichologinį konsultavimą, sveikatos ir pratimų psichologiją, organizavimo psichologiją, vadovavimo psichologiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sporto magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sporto psichologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Sporto psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems sporto psichologijos specialisto kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju