Mokymo programos
Informatika
Valstybinis kodas: 621I10003
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių šiuolaikinės matematikos, kompiuterių ir programavimo mokslo, sistemų teorijos bei dirbtinio intelekto, duomenų analizės žinių, gebančius savarankiškai vykdyti informatikos mokslinius tyrimus, kelti hipotezes ir jas patikrinti, kurti naujas informacijos sistemas, dirbti tiriamąjį, analitinį, projektavimo, programavimo, institucijų programinės įrangos priežiūros ir tobulinimo darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: formalių specifikacijų analizę, skaičiuojamąją geometriją, optimizavimo metodus ir algoritmus, skaičiavimo metodus, sistemų teoriją, skaitmeninį vaizdų apdorojimą, duomenų semantinius modelius, ir taikomuosius studijų dalykus: atkartojimų technologiją programų inžinerijoje, lygiagrečiuosius skaičiavimus, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Informatikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių ir technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti informatikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, analitinį, projektavimo, programavimo, institucijų programinės įrangos priežiūros ir tobulinimo darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai naudotis naujausiomis informacinių technologijų teikiamomis priemonėmis (technine įranga, programiniais produktais, duomenų bazėmis, internetu, multimedia ir kt.);
 • gebės specifikuoti, projektuoti ir realizuoti informacinėmis technologijomis grįstas sistemas bei parengti kūrimo ir diegimo techninę dokumentaciją;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus matematiniais metodais, teoriniais, modeliniais ir eksperimentiniais duomenimis;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti matematinės logikos, aibių teorijos, kombinatorikos, kompiuterių ir programavimo mokslų, sistemų teorijos ir intelektikos žinias;
 • gebės įvertinti naujausias informatikos mokslo ir informatikos inžinerijos žinias ir jas racionaliai perkelti į savo profesinę veiklą;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolatiniam savo kompetencijų plėtojimui;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, analitinį, projektavimo, programavimo, institucijų programinės įrangos priežiūros ir tobulinimo darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju