Mokymo programos
Inžinerinė informatika
Valstybinis kodas: 621I13002
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti inžinerinės informatikos magistrus, gebančius susipažinti su naujausiomis informacinių sistemų kūrimo technologijomis ir visa tai taikyti praktinėje veikloje, taip pat savarankiškai atlikti tyrimus, mokėti įvertinti tyrimų rezultatus, gebėti kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji inžinerinės informatikos magistrai studijuoja šiuos dalykus: mokslinio tyrimo pagrindus, informacines sistemas, dirbtinio intelekto teorijos taikymą informacinėse sistemose, sistemų inžineriją, žinių inžineriją ir žinių valdymą, šiuolaikines duomenų bazes, informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymą, sprendimų rengimo sistemas, duomenų valdymą ir kitus dalykus.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijos baigiamos baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Inžinerinės informatikos magistrantūros studijų programa yra skirta asmenims, turintiems informatikos ir informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti informacinių sistemų technologijų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti taikyti sistemų modeliavimo ir projektavimo metodus bei technologijas, projektuoti ir diegti šiuolaikinę programinę įrangą, modeliuoti konkrečios srities valdymo procesus bei realizuoti jų modelius moderniomis informacinėmis technologijomis, modeliuoti, projektuoti, eksploatuoti duomenų bazių, informacines ir tinklines verslo sistemas, spręsti įvairias informacines problemas, konsultuoti informatikos ir technologijų klausimais;
žinoti naujas informatikos teorijas ir metodus, tyrimų analizės ir patikimumo metodus ir jų taikymus, šiuolaikinių sistemų analizės ir sintezės metodus, tinklinių sistemų projektavimo metodus, šiuolaikinių kompiuterių ir jų tinklų architektūrą;
mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti universitetinį informatikos ar informatikos inžinerijos išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu įgyti gebėjimai dirbti informatikos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti informacinių sistemų technologijų specialistais bendrovėse, kurios kuria, integruoja bei prižiūri informacines ir programų sistemas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju