Mokymo programos
Pagalbinio Virtuvės Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 161081101
Kodas pagal ISCED: 13381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 13 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Keičiantis technologiniams procesams, atsižvelgiant į darbdavių keliamus reikalavimus darbo rinkai, išaugo kvalifikuotų pagalbinių virtuvės darbuotojų poreikis. Ši programa sudaryta siekiant į mokymo programą įtraukti naujoves atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas.
Tikslas - paruošti kvalifikuotą virtuvės pagalbinį darbuotoją gebantį atlikti pirminį žaliavos apdorojimą įmonėse, paruošti pusgaminius pagal šiuolaikinius kokybės reikalavimus.
Programos metodika - integruotas mokymasis, kai asmenys mokosi teorinių dalykų, susietų su praktiniu mokymu. Didelis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui. Praktinis mokymas organizuojamas mokymo institucijos mokymo bazėje ir socialinių partnerių bazėje, kur formuojami darbiniai veiklos gebėjimai.
Mokymo trukmė - 520 val. (13 sav.). Mokymo programa sudaryta iš teorinio mokymo - 96val praktinio mokymo - 424val.
Mokytis pagal šią programą gali asmenys neturintys pagrindinio išsilavinimo. Teoriniuose užsiėmimuose mokysis kulinarijos, gamybos organizavimo, apskaitos ir kalkuliacijos, maisto prekių, informacinių technologijų, maitinimo įmonių įrengimų, saugaus darbo, geros higienos ir geros gamybos praktikos pagrindų, psichologijos pagrindų, susipažins su darbo teisės pagrindais.
Baigę šią mokymo programą asmenys gebės pritaikyti įgytas žinias praktikoje.
Praktinis mokymas susideda iš dviejų etapų. Pirmojo etapo metu praktinis mokymas vykdomas mokymo įstaigoje. Antrasis - maitinimo įmonėse. Jo metu mokiniai lavins profesinius įgūdžius, būtinus busimai darbinei veiklai, dirbdami pagal numatytą praktinio mokymo programą. Praktinio mokymo trukmė - 268 val.
Išklausę visą teorinį mokymą ir baigę praktinį mokymą, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys gauna pirmo lygio kvalifikacijos pažymėjimą (kodas 1501), liudijantį apie įgytą pagalbinio virtuvės darbuotojo kvalifikaciją.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos:
- Žinoti darbo higienos reikalavimus.
- Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų dirbant su įrengimais ir inventoriumi.
- Paruošti darbo vietą praktiniai užduočiai atlikti.
- Suprasti pagalbinio virtuvės darbuotojo teises ir pareigas.
- Naudotis informacinėmis technologijomis.
- Bendrauti ir bendradarbiauti su bendradarbiais kolektyve.
- Pažinti ir įvertinti žaliavų kokybę, žinoti jų asortimentą, žinoti jų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
- Atlikti pirminį žaliavų paruošimą.
- Žinoti patiekalų šiluminio paruošimo būdus.
- Gebėti paruošti pusgaminius: žuvies ir nežuvinių jūros produktų, mėsos natūralios, maltinių ir leistinių masės, paukštienos, kruopų, makaronų ir daržovių patiekalų, varškės ir miltinių patiekalų.

DARBO APRAŠYMAS
Racionalus pagalbinio virtuvės darbuotojo darbo vietos organizavimas
Žaliavų pirminis paruošimas, pusgaminių ir patiekalų ruošimas

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Biržų politechnikos mokykla Biržų r. Skratiškių g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju