Mokymo programos
Elektros energetikos sistemų inžinerija
Valstybinis kodas: 621H62002
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Elektros energetikos sistemų inžinerijos studijų programa skirta rengti elektros inžinerijos magistrus gebančius produktyviai dirbti elektros energetikos srityje, gebėtų įsisavinti ir produktyviai dirbti moderniosios elektros energetikos srityse, kurti, projektuoti, įrengti, taikyti ir eksploatuoti pažangias fotovoltinės, vėjo energetikos technologijas, saulės ir vėjo elektros šaltinių generuojamai elektros energijos keitimo į energetinio tinklo dažnio ir įtampų elektros energiją bei vartotojams reikalingą kitų tipų elektros energiją, šios energijos akumuliavimo įrenginius, išmaniuosius elektros tinklus, kompleksiškai spręsti šiuolaikinės energetikos problemas.
Stojantysis turi atitikti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji elektros energetikos sistemų inžinerijos magistrai studijuoja energetines technologijas, elektros energetikos sistemas, sistemotechniką, jutiklius ir keitiklius, elektros energijos perdavimą, fotovoltinę energetiką, vėjo energetiką didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijas, termodinaminę energetinių sistemų analizę, baigtinių elementų metodus elektrotechnikoje, elektroninius keitiklius, moderniąją elektros inžineriją ir kt. Iš viso numatyta 22 studijų dalykų, pasirinkus specializaciją, iš viso studijuojama 12 dalykų
Elektros energetikos sistemų inžinerijos studijų programą sudaro 2 specializacijos: moderniosios elektros energetikos inžinerija bei elektros energetikos moderniosios technologijos.
Studijos vyksta anglų kalba, pagal dvišalę bendradarbiavimo sutartį su Gelsenkircheno taikomųjų mokslų universitetu, studentai nuo 3 semestro gali pasirinkti studijas Gelsenkircheno arba VGTU universitetuose.
Praktinių studijų nenumatyta.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektros inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus elektros energetikos sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Elektros energetikos sistemų inžinerijos studijų programa skirta asmenims turintiems, elektros ir elektronikos inžinerijos, termoinžinerijos, mechanikos ir transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti elektros inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti elektros inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs elektros inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti žinias ir gebėjimus praktinėje veikloje, gebėti savarankiškai atlikti tyrimus, kūrybiškai taikyti žinomus analizės metodus, žinoti metodų taikymo ribas, mokėti įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, gebėti kritiškai vertinti ir taikyti teorines bei praktines naujoves, atpažinti naujas elektros ir elektronikos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, parengti ir atlikti įvairių elektros inžinerijos sričių analitinius ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti analitinių ir eksperimentinių tyrimų duomenis.
- mokėti dirbti savarankiškai, kruopščiai, atsakingai, organizuoti darbą, mokėti pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms raštu bei žodžiu, efektingai bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais.
Elektros inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal elektros inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti elektros inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti elektros ir elektronikos inžinerijos, termoinžinerijos, mechanikos ir transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti elektros inžinieriumi nepripažįstami.
Įgiję elektros inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse eksplotuojančiose elektros energetinias sistemas, savarankiškai vadovauti grupėms žmonių rengiantiems elektros inžinerijos projektus, taip pat dėstyti universitetuose ir kolegijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju