Mokymo programos
Žuvies ir jūros produktų pirminio apdorojimo mokymo programa
Valstybinis kodas: 261054102
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 7 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti žuvų ir jūros produktų apdorotojus, gebančius saugiai dirbti žuvies perdirbimo įmonės įrengimais, inventoriumi, atlikti visas žuvų ir jūros produktų perdirbimo technologines operacijas.
Siekiant šių tikslų būsimieji žuvų ir jūros produktų apdorotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi žuvies ir jūros produktų apdorojimo technologijos, įrengimų, darbų saugos, higienos, ekologijos, teisės ir kt.
Praktinis mokymas vyksta žuvų perdirbimo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 4,2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami saugaus darbo šiuolaikine įranga, inventoriumi, žaliavomis, įpakavimo medžiagomis ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama žuvies ir jūros produktų apdorotojo kvalifikacija.
Baigus žuvų ir jūros produktų apdorotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo gamybos ir perdirbimo profesijų srities, maisto produktų gamybos posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo chemijos inžinerijos studijų krypties programas.
Žuvų ir jūrų produktų pirminio apdorojimo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žuvų ir jūrų produktų apdorotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti žuvų ir jūros produktų apdorotoju.
Asmuo, įgijęs žuvies ir jūrų produktų apdorotojo kvalifikaciją, turi:
gebėti paruošti ir prižiūrėti savo darbo vietą, atpažinti žuvis, jas išrūšiuoti pagal kokybę, apdoroti žuvis ir jūros produktus; paruošti sūdymo tirpalus ir pasūdyti žuvį ir jūros produktus, juos atšildyti, nustatyti produkcijos kokybę jusliniu būdu, pagamintą produkciją užšaldyti, pakuoti, eksploatuoti svėrimo, šaldymo, kėlimo-transportavimo įrengimus, naudotis žuvies ir jūros produktų apdorojimo inventoriumi;žinoti žuvų kokybės reikalavimus, cheminę sudėtį, maistinę vertę, taikomus žuvų ir jūros produktų išdorojimo būdus, technologinio žuvies defrostravimo, užšaldymo, sūdymo procesų režimus ir parametrus, pagamintos produkcijos kokybės reikalavimus, kaip išfasuoti ir įpakuoti paruoštą produkciją, kokie taikomi darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos, materialinių vertybių apskaitos reikalavimai;mokėti sąžiningai, atsakingai, kruopščiai, greitai dirbti.
Žuvų ir jūrų produktų apdorotojo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose mokymą pagal žuvų ir jūros produktų pirminio apdorojimo mokymo programą.
Norintiems siekti žuvų ir jūrų produktų apdorotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję šią kvalifikaciją asmenys gali dirbti žuvų ir jos produktų apdorotoju žuvų perdirbimo įmonėse, kulinarijos cechuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Šilutės žemės ūkio mokykla Šilutės r. Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju