Mokymo programos
Religinis ugdymas
Valstybinis kodas: 621V80002
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji religijos mokslų magistrantūros, religinio ugdymo studijų programa skirta rengti katalikų tikybos mokytojus, atitinkančius Vatikano II Susirinkimo Bažnyčios mintį ir dvasią, gebančius efektyviai naudotis Šv. Rašto, filosofijos, teologijos ir religijos mokslais, kompetentingai liudyti ir perteikti tikėjimą (doktriną, moralę, papročius) sekuliarizuotos ir vartotojiškos visuomenės terpėje bei kryptingai integruoti asmeninį krikščionišką gyvenimą su studijomis ir profesine veikla.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji religijos mokslų magistrai, katalikų tikybos mokytojai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: krikščioniškąją etiką, jaunimo ir suaugusių religinį ugdymą, religijos filosofiją, sakramentų teologiją ir kt.; taikomuosius studijų dalykus: ekumeninę teologiją, biotechnologijų etiką, Bažnyčios organizacinę struktūrą, ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus religijos mokslų magistrantūros, religinio ugdymo studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Religinio ugdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems, humanitarinių, socialinių ar meno mokslų sričių bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti religijos moklsųmagistrais, katalikų tikybos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju