Mokymo programos
Europos kaimynystės politika
Valstybinis kodas: 621L23001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti Europos kaimynystės politikos specialistus, gebančius kompetentingai diagnozuoti, analizuoti ir vertinti vykstančius politinius, ekonominius ir socialinius procesus ES kaimyninėse valstybėse (Rytų Europa: Ukraina, Baltarusija ir Moldova; Viduržiemio jūros regiono valstybės: Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Sirija, Tunisas, Palestina; Pietų Kaukazas: Armėnija, Azerbaidžanas ir Gruzija) ir savarankiškai atlikti tyrimus bei teikti rekomendacijas Europos kaimynystės politikos klausimais.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji Europos kaimynystės politikos specialistai studijuoja 16 studijų dalykų: tarptautinių santykių teorijas, posovietinę erdvę: tendencijas ir vystimosi modelius, regioninių tyrimų metodiką, ES institucijų struktūrą ir sprendimų priėmimus, ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką, Rytų Europos ir Pietų Kaukazo regionus 20-21 a., europeizaciją, konfliktologiją, politinės vadybos teoriją ir praktiką ir kt.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Europos kaimynystės politikos studijų programą studijas galima tęsti politikos mokslų ir kitų socialinių mokslų krypčių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti ES kaimyninių šalių politikos analitikais, ekspertais, politiniais konsultantais.
Asmuo, baigęs Europos kaimynystės politikos programą ir įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti kompetentingai diagnozuoti, analizuoti ir vertinti vykstančius politinius, ekonominius, socialinius procesus ES kaimyninėse valstybėse, savarankiškai atlikti tyrimus, kompetentingai vertinti susidariusias situacijas ir prognozuoti jų padarinius bei parengti realistiškus ir efektyvius sprendimų planus ir teikti rekomendacijas Europos kaimynystės politikos klausimais;
- žinoti ES kaimyninių regionų specifiką, ES kaimynystės politikos strategiją bei jos įgyvendinimo veiksmingumą kaimyninių valstybių demokratijos, teisingumo, saugumo, socialinės ir ekonominės gerovės srityse; jos kryptis ir jų administravimo galimybes bei prognozuoti jos plėtros padarinius kaimyninėms valstybėms;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Europos kaimynystės politikos studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Europos kaimynystės politikos specialistais nėra pripažįstami.
Baigę Europos kaimynystės politikos studijų programą ir įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti valstybės tarnautojais, analitikais, ekspertais, politiniais konsultantais ir apžvalgininkais aukštesnės pakopos savivaldybėse, verslo įmonėse, mokymo ir mokslo įstaigose, ministerijose, Lietuvos, Europos Sąjungos ir kaimyninių valstybių užsienio, saugumo ar viešojo administravimo sistemos institucijose ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2010-07-03

sveiki ar yra cia kas stud sia spec?ar sunku?