Mokymo programos
Nekilnojamojo turto valdymas
Valstybinis kodas: 621J80002
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius nekilnojamojo turto rinkos objektų ir jų valdymo žinių, gebančius atpažinti ir vertinti nekilnojamąjį turtą, formuluoti, rengti ir įgyvendinti optimalius nekilnojamojo turto valdymo sprendimus, atsižvelgiant į investicinę aplinką, ribojančias teisinio reglamentavimo ir kitas sąlygas, ekonominius veiksnius bei numatomas statinių eksploatacijos sąlygas, atlikti tyrimus, statinių ir inžinerinių sistemų techninę ekspertizę ir kompleksiškai įvertinti nekilnojamojo turto objektus, rengti ir įgyvendinti konkurencingus statybos projektų valdymo ir pastatų ūkio naudojimo bei vystymo sprendimus, moksliškai juos pagrįsti, vertinti jų ekonominį efektyvumą ir sudaryti investicinių projektų sąmatą, taikyti šiuolaikinius sprendimų rengimo metodus, kompiuterinę techniką ir specialiąją programinę įrangą bei dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos projektų valdymo, pastatų ūkio priežiūros ir kitą darbą statybos ir pramonės įmonėse, nekilnojamojo turto agentūrose, turto vertinimo įmonėse, draudimo įstaigose, bankuose, aukštosiose mokyklose ir kitose organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: statybos sprendimų optimizavimo teoriją, nekilnojamojo turto ekonomiką ir valdymą, nekilnojamojo turto teisę ir draudimą, statinių ir aplinkos sąveiką, ir taikomuosius studijų dalykus: nekilnojamojo turto vertinimą, nekilnojamo turto informacines sistemas, inžinerinių sistemų ir statinių patikimumą, investicinių projektų valdymą, ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Nekilnojamojo turto valdymo studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Nekilnojamojo turto valdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti statybos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos projektų valdymo, pastatų ūkio priežiūros ir kitą darbą statybos ir pramonės įmonėse, nekilnojamojo turto agentūrose, turto vertinimo įmonėse, draudimo įstaigose, bankuose, aukštosiose mokyklose ir kitose organizacijose.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti nekilnojamojo turto rinkos tyrimus; teikti konsultacijas nekilnojamojo turto valdymo srityje; koordinuoti nekilnojamojo turto vystymo projektus ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus nekilnojamojo turto valdymo procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką nekilnojamojo turto valdymo efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus nekilnojamojo turto veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias nekilnojamojo turto valdymo srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus nekilnojamojo turto valdymo srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus kintančioje nekilnojamojo turto rinkoje; nuolat plėtoti ir vystyti nekilnojamojo turto valdymo kompetencijas, įvertinant nekilnojamojo turto rinkos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant statybos inžinerijos, vadybos bei ekonomikos funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti statybos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos projektų valdymo, pastatų ūkio priežiūros ir kitą darbą statybos ir pramonės įmonėse, nekilnojamojo turto agentūrose, turto vertinimo įmonėse, draudimo įstaigose, bankuose, aukštosiose mokyklose ir kitose organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju