Mokymo programos
Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa
Valstybinis kodas: 261062102
Kodas pagal ISCED: 23362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti jaunesniuosius ūkininkus, gebančius profesionaliai dirbti ūkyje – augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, miškininkystės srityse.
Siekiant šių tikslų būsimieji jaunesnieji ūkininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, miškininkystės pagrindų, mechanizacijos ir statybos, ekonomikos, apskaitos ir teisės, darbo ir civilinės saugos reikalavimų.
Praktinis mokymas vyksta mokomajame ir ūkininko ūkyje, mokomojoje fermoje. Praktinio mokymo trukmė – 4 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami profesionalaus darbo ūkyje – augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, miškininkystės srityse ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama jaunesniojo ūkininko kvalifikacija.
Baigus ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės profesijų srities, augalininkystės ir gyvulininkystės posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo žemės ūkio studijų krypties programas.
Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Jaunesniojo ūkininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti ūkininku.
Asmuo, įgijęs jaunesniojo ūkininko kvalifikaciją, turi:
gebėti atlikti ir įvertinti įvairius žemės ūkio darbus, prižiūrėti žemės ūkio techniką, skaičiuoti agregatų darbo našumą ir reikiamą jiems eksploatuoti medžiagų kiekį, įvertinti pašarus pagal išorinius požymius, nustatyti reikiamą pašarų kiekį gyvuliams ir paukščiams, prižiūrėti sergančius gyvulius, gaminti dietinius pašarus, planuoti gamybos apimtis ir investicijas, tvarkyti ūkio pajamų ir išlaidų apskaitą;žinoti kultūrinius žemės ūkio augalus, dirvožemio rūšis, pagrindines trąšas, gyvulių ir paukščių auginimo, priežiūros ir veisimo ypatumus, valstybės ir Europos Sąjungos agrarinę politiką, įmonės, civilinės, darbo ir žemės teisės įstatymus, kreditavimo ir mokesčių sistemą, miško tvarkymo darbus (retinimą, kirtimą, medienos ruošimą ir išvežimą), žinoti, kaip laikyti ir sandėliuoti augalininkystės produkciją;mokėti atsakingai, dėmesingai, kruopščiai dirbti.
Jaunesniojo ūkininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos, pagrindinio profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose mokymą pagal ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programą.
Norintiems siekti jaunesniojo ūkininko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję jaunesniojo ūkininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti jaunesniuoju ūkininku žemės ūkyje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Joniškio žemės ūkio mokykla Joniškio r. Upytės g. 77
Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla Plungės r. Mendeno g. 7
Varėnos technologijos ir verslo mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 1
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Lazdijų r. Kailinių k., Veisiejų sen.
Zarasų žemės ūkio mokykla Zarasų r. Dimitriškių k., Zarasų sen.
Gruzdžių žemės ūkio mokykla Šiaulių r. Jaunimo g. 1, Gruzdžių mstl.
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla Jurbarko r. Smalininkų k., Smalininkų sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju