Mokymo programos
Dalykinis vertimas (rusų kalba)
Valstybinis kodas: 621U60003
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti specializuotus vertėjus iš rusų kalbos į lietuvių kalbą, ir atvirkščiai, vertimo specialistus, orientuotus į dinamiškos šiuolaikinės multikultūrinės Lietuvos, kaip Europos Sąjungos narės, visuomenės poreikius, atitinkančius šių dienų vertėjų kvalifikacijai, gebėjimams ir kompetencijoms keliamus reikalavimus.
Stojantysis turi turėti humanitarinių ar socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gerai mokėti rusų ir lietuvių kalbas ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji filologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: vertimo teorija, rusų kalbos dalykinis stilius, lietuvių kalbos dalykinis stilius, terminologija ir taikomuosius studijų dalykus: ekonomikos pagrindai, Rusijos teisinė sistema, bendrinė lietuvių kalba, ekonominių tekstų vertimas, juridinių tekstų vertimas, dalykinis vertimas, teksto redagavimas, užsienio verslo kalba bei pasirenkamąjį dalyką (leksikografija, techninis vertimas, nuoseklusis vertimas, dalykinių tekstų sintaksė). Iš viso studijuojama 14 dalykų.
Numatyta vertimo praktika.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vertimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dalykinio vertimo studijų programą, galima rinktis mokslininko karjerą, tęsiant studijas kalbotyros krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dalykinio vertimo (rusų kalba) magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti srityse, kuriose reikalingas geras rusų ir lietuvių kalbų mokėjimas ir profesiniai dalykinio vertimo įgūdžiai. Magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vertėjo darbą vertimų biuruose, verslo įmonėse, redakcijose, leidyklose, kelionių agentūrose.
Dalykinio vertimo magistras turi gebėti profesionaliai versti dalykinius tekstus iš rusų ir į rusų kalbą, suprasti Rusijos ir Lietuvos politinius, juridinius ir ekonominius reiškinius, laisvai bendrauti šiose sferose rusų kalba žodžiu ir raštu.
Asmuo, įgijęs dalykinio vertimo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai žodžiu ir raštu versti įvairaus pobūdžio dalykinius tekstus iš lietuvių kalbos į rusų kalbą ir iš rusų kalbos į lietuvių kalbą, bendrauti rusų ir lietuvių kalba įvairiose komunikacinėse situacijose, taip pat ir dalykinio bendravimo sferoje; analizuoti rusų ir lietuvių kalbų reiškinius, sugebėti juos lyginti, pastebėti kalbų bendrąsias ypatybes ir skirtumus; pakankamai gerai mokėti antrąją pasirinktą užsienio kalbą, gebėti vartoti ją verčiant ir bendraujant žodžiu.
- žinoti lietuvių, rusų ir antrosios užsienio kalbos sistemos ypatybes, ypač leksikos, sintaksės ir stilistinės sistemos specifiką; bendruosius terminologijos ir leksikografijos pagrindus, žodynų ir tekstynų sudarymo principus; vertimo teorijos aspektus, vertimo rūšis ir metodikas; vertimo raštu ypatumus.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais; įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje profesinėje vertimo veikloje.
Dalykinio vertimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dalykinio vertimo studijų programą.
Norintiems siekti vertimo magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vertimo specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję vertimo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti verslo įmonėse, vertimų biuruose, redakcijose, leidyklose, kelionių agentūrose. Taip pat gali dirbti rusų kalbos mokytoju gimnazijose, rusų kalbų kursuose, kur reikalingas geras rusų kalbos mokėjimas ir gilesnis filologinis išsilavinimas. Magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti dėstytoju kolegijose ar universitetinio lygio aukštosiose mokyklose. Dirbdami kolegijose ar universitetuose magistrai rengiasi doktorantūros studijoms ir tolimesnei mokslinei karjerai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju