Mokymo programos
Kraštovaizdžio architektūra
Valstybinis kodas: 621K13002
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos kraštovaizdžio architektūros specialistus (magistrus), kraštovaizdžio architektus gebančius dirbti moksliškai pagrindžiant ir planuojant visas šalies, regionų gamtines bei miesto žaliąsias teritorijas ir projektuojant ir pertvarkant visų tipų želdynus, atvirąsias erdves bei statinius ir įrenginius juose, atitinkančius šiuolaikinės žinių visuomenės reikalavimus bei galinčius tenkinti Lietuvos ir pasaulinės bendruomenės strateginius poreikius. Kraštovaizdžio architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems kraštovaizdžio architektūros, architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kraštovaizdžio architekto, architekto profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems tapti kraštovaizdžio architektūros magistrais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kraštovaizdžio architektūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio bei taikomuosius studijų dalykus: šiuolaikines kraštovaizdžio teorijas, miestų želdynų ir jų sistemų kūrimą, kraštovaizdžio vertybių apsaugą, kraštovaizdžio mokslinių tyrimų metodiką, miesto ir regiono kraštovaizdžio planavimą, istorinės aplinkos kraštovaizdžio architektūrą, kraštovaidžio paveldo vertybių ( ir parkų) renovaciją, miesto miškotvarkos pagrindus, želdinių ir teritorinės įrangos konstravimą, kraštovaizdžio architektūros kompoziciją, architektūrinės aplinkos evoliuciją, Lietuvos kraštovaizdžio architektūrą, krantų ir uostų architektūrą, šiuolaikinę urbanistiką, rekreacinės aplinkos planavimą, senamiesčių regeneraciją ir kt.
Pagrindinės specializacijos:
moksliniai kraštovaizdžio tyrimai,
kraštovaizdžio architektūra ir aplinkos dizainas,
miesto ir regiono kraštovaizdžio planavimas,
istorinės aplinkos kraštovaizdžio architektūra,
kraštovaidžio paveldo vertybių ( ir parkų) renovacija.
Specializacija vykdoma pasirenkamųjų specializacijos dalykų ir mokslinio tyrimo pagrindu.
Praktiniai mokslinių tyrimų ir meninės kūrybos įgūdžiai formuojami vykdant praktines užduotis. Praktinių mokslinių studijų trukmė - 480 val.
Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kraštovaizdžio projektavimo, mokslinių tyrimų ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas kraštovaizdžio architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis ir kraštovaizdžio architekto profesinė kvalifikacija.
Baigus kraštovaizdžio architektūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Kraštovaizdžio architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems kraštovaizdžio architektūros, architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kraštovaizdžio architekto, architekto profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems tapti kraštovaizdžio architektūros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros magistro, architekto kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti kraštovaizdžio architekto darbą.
Asmuo, įgijęs architektūros magistro, architekto kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti kurti kraštovaizdžio, žaliuosius architektūros objektų projektus, žinoti architektūros teoriją bei istoriją, miestų želdynų ir jų sistemų, miestų parkų, kurortinių zonų, miestų sodų, skverų ir kt. teritorijų projektavimo principus, ekologiją, statybos normas, taisykles, kainas, normuojančias ir reglamentuojančias reikalavimus mokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai dirbti, organizuoti savo ir kitų darbą, dirbti kolektyve ir individualiai, pagarbiai ir profesionaliai bendrauti su klientais.
Kraštovaizdžio architektūros magistro, kraštovaizdžio architekto kvalifikacinį laipsnį galima įgyti tik universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kraštovaizdžio architektūros studijų programą.
Norintiems siekti kraštovaizdžio architektūros magistro, kraštovaizdžio architekto kvalifikacinio laipsnio reikia turėti kraštovaizdžio architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kraštovaizdžio architekto profesinę kvalifikaciją. Turint architektūros, urbanistikos ar dizaino krypčių kvalifikacinius laipsnius ir siekti kraštovaizdžio architektūros magistro kvalifikacinio laipsnio galima papildomų studijų pagalba.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kraštovaizdžio architektūros specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję kraštovaizdžio architektūros magistro, kraštovaizdžio architekto kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti kraštovaizdžio architektu teritorijų planavimo, visų gamtinių bei miesto žaliųjų teritorijų planavimo ir visų tipų želdynų, atvirųjų erdvių bei statinių ir įrenginių juose projektavimo srityse, taip pat architektūros mokslo srityje ar/ir pedagoginį darbą, rengiant kraštovaizdžio architektūros specialybės bakalaurus aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju