Mokymo programos
Architektūros istorija ir teorija
Valstybinis kodas: 621U95001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Ši antrosios pakopos studijų programa skirta rengti menotyros magistrus, gebančius dirbti architektūros tyrimų ir mokymo srityse, paveldosaugoje, architektūrinio projektavimo organizacijose, architektūros valdymo institucijose, masinio informavimo priemonių redakcijose.
Stojantysis turi turėti universitetinio išsilavinimo bakalauro ar jį atitinkantį laipsnį vienoje iš šių krypčių: architektūros, dizaino, dailės, menotyros, istorijos, kultūros istorijos, kultūros studijų, paveldo studijų, statybos inžinerijos ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Neturint reikiamo skaičiaus kreditų ir trūkstant kai kurių studijuotų dalykų, numatomos papildomos studijos.
Būsimieji menotyros magistrai architektūros istorijos ir teorijos programoje studijuoja šiuos dalykus: mokslinių tyrimų pagrindus, šiuolaikinės kultūrologijos objektus ir masinę komunikaciją, miesto morfologiją ir antropologiją, architektūros paveldo apsaugą, architektūrinę archeologiją, architektūrologijos istoriją, architektūros kritiką, urbanistikos istoriją, architektūros semiotiką, architektūros ir dailės sąveiką; atlieka trijų etapų tiriamąjį darbą ir 5 kursinius projektus.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiam asmeniui suteikiamas menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus architektūros istorijos ir teorijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų krypties menotyros srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis asmenims, baigusiems architektūros istorijos ir teorijos programą, reikalinga norint dirbti mokslo ir mokymo institucijose, įstaigose, užsiimančiose architektūros administravimo ir kultūros paveldosaugos veikla, architektūrinio projektavimo organizacijose, informavimo priemonių redakcijose, studijuoti humanitarinių mokslų doktorantūroje.
Asmuo, įgijęs menotyros magistro kvalifikacinį laipsnį pagal architektūros istorijos ir teorijos programą, turi:
gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, tinkamai juos planuoti, parinkti optimalius tyrimų metodus ir atlikimo priemones, kvalifikuotai vertinti praeities ir šiuolaikinės architektūros reiškinius;
žinoti architektūros istorijos ir teorijos raidą, teorinės, kritinės ir edukacinės veiklos principus;
mokėti dirbti kryptingai, kruopščiai, savarankiškai, efektyviai organizuoti savo ir bendradarbių veiklą.
Menotyros magistro laipsnį pagal architektūros istorijos ir teorijos programą galima įgyti Vilniaus Gedimino technikos universitete.
Asmenims, norintiems siekti architektūros magistro kvalifikacijos, reikia turėti aukštojo universitetinio išsilavinimo bakalauro laipsnį vienoje iš šių krypčių: architektūros, dizaino, dailės, menotyros, istorijos, kultūros istorijos, kultūros studijų, paveldo studijų, statybos inžinerijos.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju