Mokymo programos
Energetikos inžinerija ir vadyba
Valstybinis kodas: 621H63002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių inžinerijos ekonomikos, rinkodaros valdymo, energetikos finansinės ir ekonominės analizės bei teisės žinių, gebančius tirti ir spręsti energijos vartojimo, energetikos sistemų valdymo, energetinių įrenginių bei elektros sistemų patikimumo ir kokybės uždavinius, turinčius gebėjimų spręsti bendrus elektros energetikos ir šilumos energetikos projektavimo techninius ir finansinius uždavinius, gebančius dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ar kitą inžinerinį darbą elektrinėse, perdavimo ir skirstomųjų tinklų įmonėse, įvairiose projektavimo ir statybos bei montavimo bendrovėse bei kitose įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji energetikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: energetikos finansinę ir ekonominę analizę, energetikos sistemų valdymą, visuotinės kokybės ir darnaus vystymosi kokybę, marketingo valdymą; taikomuosius studijų dalykus: inžinerijos ekonomiką, elektros mašinų kokybės ir diagnostikos technologijos, alternatyvius energijos šaltinius, darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą ir kt. dalykus priklausomai nuo pasirinktos specializacijos:
1. Elektrinių energotechnologijų (branduoliniai energetiniai įrenginiai, termoenergetinių sistemų optimizavimas).
2. Elektros vartotojų sistemų ir jų valdymo (energijos vartojimo valdymas, elektros sistemų patikimumas ir kokybė).
3. Energetikos saugos (ergonomika, energetikos sistemų sauga).
Iš viso studijuojama 11 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus Energetikos inžinerijos ir vadybos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Energetikos inžinerijos ir vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti energetikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ar kitą inžinerinį darbą elektrinėse, perdavimo ir skirstomųjų tinklų įmonėse, įvairiose projektavimo ir statybos bei montavimo bendrovėse bei kitose įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti energetikos vadybos bei elektros energetikos inžinerijos srities taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas elektros energijos pirkimo, pardavimo, energetikos inovacijų srityse; vykdyti ir derinti personalo ir kitų žmonių kvalifikacijos kėlimo, naujų vadybos sprendimų diegimo srityse; analizuoti kolektyvo ar energetinio įrenginio techninio ir finansinio darbo rezultatus, juos pristatyti auditorijai;
 • gebės tirti ir tobulinti elektros energijos gamybos finansinius srautus optimizuojančius procesus, numatyti ir vertinti darbo efektyvumą gerinančias priemones, nustatyti veiklos prioritetus, atsižvelgti į galiojančius šalies, tarptautinius standartus bei finansinės apskaitos taisykles;
 • gebės priimti naujus elektros energetikos finansinių procesų išlaidas bei pajamas optimizuojančius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais; vertinti etinius veiklos rezultatus bei socialines pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias elektros energetikos ir artimų sričių finansinės apskaitos žinias, taip pat jas papildyti savo taikomųjų tyrimų žiniomis;
 • mokės įvertinti kitų specialistų atliktų finansinių tyrimų bei literatūros siūlomus sprendimus ir juos pritaikyti savo darbe;
 • žinos naujų duomenų, finansinės apskaitos priemonių ir metodų ar kitur pritaikytų sprendimų paieškos būdus, bei informacijos kaupimo sistemas; mokės optimizuoti sprendimų paiešką;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines bei taikomųjų tyrimų žinias savo veikloje, pritaikyti jas nuolat kintančioje energetikos vadybos bei inžinerijos profesinėje veikloje;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas, dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal energetikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti energetikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti energetikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ar kitą inžinerinį darbą elektrinėse, perdavimo ir skirstomųjų tinklų įmonėse, įvairiose projektavimo ir statybos bei montavimo bendrovėse bei kitose įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju