Mokymo programos
Politechnikos edukologija
Valstybinis kodas: 62607S108
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji edukologijos magistrantūros studijų programa skirta rengti politechnikos edukologijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo, aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji politechnikos edukologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: politechninių technologijų didaktikos dalyką, dalykų resursų, mokslinių tyrimų metodologijos, matavimų teorijas; taikomuosius studijų dalykus: taikomuosius politechninius uždavinius, informacinių technologijų resursus ir kt. Iš viso studijuojama 11 dalykų.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 30 savaičių. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais politechnikos edukologijos eksperimentais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus politechnikos edukologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Politechnikos edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems edukologijos (dalyko edukologija) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti politechnikos edukologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos (politechnikos edukologija) magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti politechnikos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti politechnikos edukologijos tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto raidos savybes, paaiškinti politechnikos dėsnius ir teorijas, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus
- žinoti šiuolaikinių politechnikos edukologijos teorijos aprašomus procesus, politechnikos ir edukologijos dalykus, įvairius tyrimo organizavimo principus
- mokėti bendrauti su kolegomis ir mokiniais/studentais, kartu sprendžiant mokslines tyrimo problemas, dirbti rinkos sąlygomis, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą
Edukologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal politechnikos edukologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti politechnikos dalykų mokytoju/sėtytoju ar tyrėju nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti politechnikos dalykų mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju