Mokymo programos
Informacinės technologijos
Valstybinis kodas: 621E14001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos magistrus, turinčius išsamių kompiuterių, jų sistemų bei tinklų, programavimo technologijų ir kalbų, operacinių sistemų, komunikacijų technologijų, kompiuterinių programų kompleksų žinių, gebančius projektuoti ir taikyti kompiuterinių sistemų kūrimo įrankius, savarankiškai atlikti taikomuosius informacinių technologijų tyrimus bei kvalifikuotai diegti, taikyti, eksploatuoti ir plėtoti kompiuterines sistemas.
Studijų rezultatai:
Informatikos konceptualių pagrindų supratimas:
Gilios kompiuterių teorijos žinios, kompiuterio architektūros ir operacinių sistemų principų supratimas;
Pagilintos pasirinktosios specializacijos žinios arba praplėstos bendrosias žinios apie informacines technologijas;
Gebėjimas raštu ir žodžiu pateikti idėjas ir siūlomus sprendimus;
Informacinių technologijų specializacijos modernių žinių kritinis supratimas.
Analizės, projektavimo ir įgyvendinimo žinios, gebėjimai ir supratimas:
Sudėtingų nepilnai apibrėžtų ar neįprastų informacinių technologijų užduočių specifikavimo ir įgyvendinimo gebėjimai;
Gebėjimai formuluoti ir spręsti informacinių technologijų naujas ir besikuriančiose srityse iškylančias problemas;
Mokėjimas pritaikyti šiuolaikiškus arba inovatyvius metodus informacinių technologijų problemų sprendimui, įtraukiant kitų disciplinų panaudojimą;
Gebėjimas kūrybiškai mąstyti bei kurti naujus būdus ir metodus.
Technologinės ir metodologinės žinios, gebėjimai ir supratimas:
Gebėjimas integruoti informacinių technologijų ir kitų įvairių sričių žinias;
Išsamus supratimas apie taikytinus būdus ir metodų naudojimą specialiems poreikiams, metodų apribojimus;
Informuotumas apie šiandienos žinių ribas ir modernių technologijų praktinį taikymą;
Žinios apie informacinių technologijų galimybes kurti informacinius modelius, sudėtingas sistemas ir procesus;
Gebėjimai prisidėti prie tolesnės informatikos plėtros.
Profesinis kompetentingumas:
Gebėjimas savarankiškai dirbti informacinių technologijų srityje;
Įgūdžiai, reikalingi dirbti ir vadovauti komandai, kuri gali būti sudaryta iš įvairių sričių ir lygių žmonių;
Efektyvaus bendravimo įgūdžiai, taip pat ir tarptautiniame lygmenyje;
Žinios apie informacinių technologijų galimybes kurti informacinius modelius, sudėtingas sistemas ir procesus;
Projektavimo principų, rizikos ir pokyčių valdymo supratimas ir gebėjimas taikyti metodologiją ir procesus, valdyti projektus ir mažinti riziką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pasyvi – paskaitos su diskusija, konsultacijos, pratybos, laboratoriniai darbai.
Aktyvi – problemų analizės, seminarai, ataskaitos, pranešimų rengimas, diskusija, projektinė veikla, tiriamasis darbas.
Interaktyvi – dalyko elektroninio mokymo kursai, konferencijos, naudojant virtualias aplinkas, internetinius mokymo medžiagos puslapius, vaizdo paskaitų produktus.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
6 kreditai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję informacinių technologijų magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, informacinių technologijų sistemų projektavimo, technologinį ir kitą inžinerinį ar vadovaujamą darbą įmonėse bei mokymo ar mokslo organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Informacinių technologijų studijų programą, studijas galima tęsti informatikos inžinerijos ir informatikos krypčių doktorantūrų studijų programose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju