Mokymo programos
Žurnalistika ir medijų analizė
Valstybinis kodas: 621P50002
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti žurnalistus, gebančius profesionaliai atlikti reporterio, korespondento, redaktoriaus, prodiuserio, redakcijos ar programos vadovo, žiniasklaidos analitiko, tyrėjo, internetinės žiniasklaidos specialisto funkcijas, kurti, taikyti ir tobulinti žiniasklaidos strategijas, užtikrinančias tolesnę demokratinės visuomenės raidą, siekti nuolatinio tobulėjimo kuriamos žinių visuomenės kontekste, kompetentingai konkuruoti žiniasklaidos darbo rinkos institucijose.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, ir pirmiausia –socialinių ir (ar) humanitarinių mokslų srityse bei vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji žurnalistai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: viešosios ir masinės komunikacijos teorijas, žurnalistikos specifiką, diskurso tipus ir žanrus, socialinius komunikacijos tyrimo metodus, komunikacijos organizacijų vadybą, internetinę žiniasklaidą, vaizdo komunikaciją, viešosios komunikacijos teisę ir etiką bei taikomuosius studijų dalykus: žiniasklaidą ir demokratiją Baltijos šalyse, reporterio darbo specifiką, radijo ir televizijos žurnalistiką, XX a. Lietuvos spaudą ir leidybą.
Studijuojantys atlieka tris tiriamuosius darbus, kurie padeda studentams specializuotis spaudos, radijo, televizijos, internetinės žiniasklaidos srityse. Studentai turi galimybę juos pristatyti kasmetinėse tarptautinėse studentų konferencijose savo universitete ir už jo ribų.
Praktika integruota į vieną iš tiriamųjų darbų.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informacijos ir komunikacijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žurnalistikos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Žurnalistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pirmiausia – socialinių ir (ar) humanitarinių mokslų srityse bei siekiantiems informacijos ir komunikacijos magistro kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju