Mokymo programos
Veterinarinė Maisto Sauga
Valstybinis kodas: 621A64001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Veterinarinės maisto saugos studijų programa skirta studento kompetencijai išplėsti visuomenės sveikatos, gyvūninių ir negyvūninių produktų kokybės kontrolės studijų kryptimi. Studijų programa skirta rengti visuomenės sveikatos specialistus, išmanančius ir taikančius naujausius mokslinius pasiekimus, užtikrinant ne tik gyvūnų ir jų teikiamos produkcijos saugą, bet ir visuomenės sveikatos saugą visumoje, prevencijos priemonių taikymą prieš zoonozes bei kokybiškos produkcijos realizaciją visose su maistu susijusiose grandyse.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į Akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji visuomenės sveikatos magistrai studijuoja bendruosius dalykus: sveikatos vadybą, politiką ir teisę, mokslinių bandymų metodologiją ir bandymų metodiką, maisto saugos ir rizikos analizę, sveikatos ekonomiką ir vadybą, maisto saugos vadybą, visuotinės kokybės vadybą ir specialiuosius (pasirenkamuosius) dalykus: biotechnologijų teisinį reglamentavimą, gyvūnų biotechnologiją, šiuolaikinės analizės metodus ir jų taikymą maisto pramonėje, ekosistemas ir populiacijų sveikatingumą, biomedicininių priemonių ir jų priežiūros teisinį reglamentavimą, sveiką mitybą, cheminius teršalus maisto grandinėje, karjeros projektavimą ir valdymą.
Mokslo tiriamieji darbai vykdomi etapais: individualaus darbo plano sudarymas, duomenų surinkimas ir jų statistinis apdorojimas ir magistrantūros baigiamojo darbo parengimas. Mokslo tiriamajam darbui skiriama 720 val. Baigiamojo darbo rašymui skiriama 400 val.
Ketvirtajame semestre numatyta praktika perdirbimo įmonėse, veterinarinių tyrimų laboratorijose, viešojo maitinimo įstaigose. Praktikos trukmė 160 val.
Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų programa baigiama parengus ir apgynus baigiamąjį darbą. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti trečioje studijų pakopoje - doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti visuomenės specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį, turėtų:
- gebėti vertinti gyvūninių žaliavų ir maisto produktų kokybės standartus, analizuoti, organizuoti, šalinti rizikos veiksnius, neigiamai veikiančius maisto produkto saugą jo gamybos, ruošimo, fasavimo, transportavimo, pateikimo rinkai etapuose ir užtikrinti visuomenės sveikatos saugą, taikyti teisės aktus pažeidėjams.
- - žinoti biologinius, fiziologinius gyvūnų raidos aspektus, biocheminius procesus vykstančius gyvame organizme, veiksnių įtaką gaminamų maisto produktų kokybei. Žinoti netinkamų žmonių mitybai produktų nukenksminimo metodus ir juos taikyti, žinoti modernias tyrimo metodikas, gebėti valdyti kritinius rizikos taškus, susijusius su žmogaus, gyvūnų ir visos visuomenės sveikata.
- - mokėti atlikti įvairių paimtų mėginių tyrimus, nustatyti priedų, įvairių papildų ir kenksmingų medžiagų likučius pašaruose, žaliavose, produktuose, vandenyje, daržovėse, vertinti gyvūninės ir negyvūninės kilmės produkciją, moksliškai interpretuoti gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos, gyvūninės ir negyvūninės kilmės produkcijos plėtros ekonominio valdymo organizavimą, užtikrinant, kad laikantis prevencijos reikalavimų zoonozės ir užkrečiamosios gyvūnų ligos, nekokybiška produkcija, nepasieks vartotoją visose maisto produktų tiekimo grandyse.
Visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti aukštojoje mokykloje, vykdančioje studijas pagal veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti įvairiose gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų gamybos, prekybos, viešojo maitinimo ir visuomenės sveikatos užtikrinimo srityse, savivaldybių ir apskričių sveikatos tarnybose. Taip pat gali tęsti studijas trečioje studijų pakopoje - doktorantūroje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju