Mokymo programos
Medkirčio mokymo programa
Valstybinis kodas: 261062302
Kodas pagal ISCED: 23362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti miško pjovėjus, turinčius dendrologijos, bendrosios miškininkystės žinių, gebančius atlikti miško priežiūros ir kirtimo darbus.
Siekiant šių tikslų būsimieji miško pjovėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi motorinių pjūklų konstrukcijos, miškininkystės, miško kirtimo darbų organizavimo ir technologijos, miško prekių, darbuotojų saugos reikalavimų.
Praktinis mokymas vyksta mokymo dirbtuvėse ir miško kirtimo biržėje. Praktinio mokymo trukmė – 2,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami miško priežiūros ir kirtimo darbų ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama miško pjovėjo kvalifikacija.
Baigus miško pjovėjo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės profesijų srities, miškininkystės posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo žemės ūkio studijų krypties programas.
Miško pjovėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Miško pjovėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti miškininku.
Asmuo, įgijęs miško pjovėjo kvalifikaciją, turi:
gebėti pažinti medžių rūšis, paruošti ir tinkamai naudoti motorinį pjūklą, prižiūrėti ir reguliuoti motorinį pjūklą, pašalinti smulkius jo gedimus, prižiūrėti darbinę įrangą, versti medžius, genėti šakas, skersuoti stiebus, atlikti biržės darbus, suprasti biržės techninius dokumentus, medieną surūšiuoti ir sukrauti į rietuves, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;žinoti motorinio pjūklo eksploatavimo, reguliavimo, priežiūros ypatumus, medžio pjovimo, skersavimo, šakų genėjimo techniką, kirtimo technologiją, technines sąlygas apvaliai medienai ruošti, racionalaus skersavimo principus, dendrologijos ir bendrosios miškininkystės žinių pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, sanitarinės ir priešgaisrinės miško apsaugos pagrindus, pirmosios medicinos pagalbos būdus, žinoti, kaip tvarkyti medienos apskaitą;mokėti dirbti dėmesingai, sąžiningai, atsakingai.
Miško pjovėjo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos, pagrindinio profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose mokymą pagal miško pjovėjo mokymo programą.
Norintiems siekti miško pjovėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję miško pjovėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti miško pjovėju, gebančiu paruošti biržę kirsti, atlikti miško kirtimo darbus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Švenčionių profesinio rengimo centras Švenčionių r. Liepų al. 2
Respublikinis energetikų mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 21
Kėdainių profesinio rengimo centras Kėdainių r. Šėtos g. 105
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kauno r. Liepų g. 1
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla Rokiškio r. Konstantinavos k., Kazliškio sen.
Varėnos technologijos ir verslo mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 1
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Lazdijų r. Kailinių k., Veisiejų sen.
Šilutės žemės ūkio mokykla Šilutės r. Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen.
Biržų politechnikos mokykla Biržų r. Skratiškių g. 6
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Ukmergės r. Kauno g. 108
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju