Mokymo programos
Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimo mokymo programa
Valstybinis kodas: 261081201
Kodas pagal ISCED: 23381
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus mokymo programa skirta ūkininkams ir kitiems kaimo gyventojams, būsimiems ar esamiems kaimo turizmo verslo organizatoriams.
Siekiant šių tikslų būsimieji poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi apgyvendinimo ir poilsio paslaugų struktūros ir jos parinkimo principų, teikiamų apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio paslaugų kainų nustatymo metodikų, investicijų poreikio nustatymo metodikų, paskolos ir valstybės finansinės paramos gavimo tvarkos.
Būsimieji poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriai mokomi keturiais etapais: pirmame etape – verslo organizavimo pradmenų, bendravimo psichologijos; antrame – kaip paruošti būstą turistų apgyvendinimui; trečiame – poilsio kaime verslo organizavimo, higienos ir darbų saugos; ketvirtame – ekonomikos, apskaitos ir teisės.
Praktinis mokymas vyksta jau paruoštose poilsiui kaimo sodybose, teikiant kaimo turizmo paslaugas. Praktinio mokymo trukmė – 3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami svečių priėmimo ir aptarnasvimo, verslo organizavimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacija.
Baigus poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo paslaugų asmenims srities, kelionių, turizmo ir laisvalaikio posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo rekreacijos ir turizmo studijų krypties programas.
Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacija reikalinga norint teikti kaimo turizmo paslaugas ir dirbti poilsio kaime paslaugų organizatoriumi.
Asmuo, įgijęs poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti savarankiškai steigti ir organizuoti verslą, paruošti sodybą (patalpas) ir įrangą poilsiautojų priėmimui, organizuoti apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio paslaugas, tinkamai bendrauti su poilsiautojais, nustatyti teikiamų paslaugų kainas;žinoti teisės aktus, reglamentuojančius privatų verslą ir kaimo turizmą, kaimo turizmo sodybų įrengimo etninius ypatumus, apgyvendinimo, maitinimo ir kitų paslaugų teikimo reikalavimus, poilsiautojų aptarnavimo ir bendravimo su jais etiketo reikalavimus, verslo ir apskaitos organizavimo pagrindus;mokėti priimti ir aptarnauti poilsiautojus, organizuoti kaimo turizmo veiklą, vesti apskaitą,
Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus mokymo programą.
Norintiems siekti poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriumi, ,organizuoti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Utenos regioninis profesinio mokymo centras Utena Aukštaičių g. 5
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Lazdijų r. Kailinių k., Veisiejų sen.
Daugų technologijos ir verslo mokykla Alytaus r. Ežero g. 30, Daugai
Alantos technologijos ir verslo mokykla Molėtų r. Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen.
Druskininkų amatų mokykla Druskininkai Gardino g. 45
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju