Mokymo programos
Krautuvų Vairuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 261084022
Kodas pagal ISCED: 23384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

PROGRAMOS BENDRASIS APIBŪDINIMAS
Šiuo metu Lietuvoje daugėja pakrovimo - iškrovimo darbų, nes plečiasi logistikos centrai, prekybos bazės ir terminalai. Darbų mechanizacijai plačiai naudojami įvairių tipų bei konstrukcijos krautuvai. Krautuvus dažnai sutinkame ir gamyklų cechuose bei jų teritorijose, pakraunant ir iškraunant krovininius automobilius.
Didelis dėmesys krovos darbams skiriamas ir Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. liepos 15 d. direktyvoje "Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo", nes teisingas krovinių sukrovimas transporto priemonėje bei geras jo įtvirtinimas turi didelės įtakos eismo saugumui.
Krautuvas - tai speciali mašina su vidaus degimo arba elektriniu varikliu, skirta pakelti, nuleiti ir/arba transportuoti įvairius krovinius. Vidaus degimo varikliai gali dirbti naudodami benziną, dyzeliną arba dujinius degalus.
Ši mokymo programa skirta parengti krautuvų vairuotojus, galinčius dirbti įvairaus tipo krautuvais, kas labai aktualu įmonėms ir patiems vairuotojams, užsitikrinant įvairių darbų pasirinkimą.
Siūloma mokymo sistema yra nuosekli: pradedama mokytis nuo nesudėtingų darbų ir pereinama prie vis sudėtingesnių..
Tikslas - išmokyti saugiai atlikti įvairių krovinių pakrovimą, transportavimą ir sukrovimą.
Programos metodika - integruotas mokymasis, kai, asmenys mokosi teorinių dalykų, susietų su praktiniu mokymu. Mokymo (si) turinys tolygiai sudėtingėja, didelis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui. Praktinis mokymas organizuojamas mokymo institucijos bazėje arba socialinių partnerių bazėse, kur formuojami darbiniai veiklos gebėjimai.
Mokymosi trukmė - 236 valandų (6 sav.). Mokymosi programa yra sudaryta iš teorinio mokymo 85 val., praktinio mokymo 31 val. ir gamybinės praktikos 120 valandų.
Baigiamasis žinių tikrinimas vykdomas kvalifikacinio egzamino forma. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės.
Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą, išduodamas nustatytos formos baigimo pažymėjimas (kodas 2109). Sėkmingai baigusiais laikomi tie asmenys, kurių vertinimai yra ne mažesni, kaip 7 balai pagal 10 balę vertinimo sistemą.
Per mokymosi laikotarpį asmenys įsisavina žinias apie krautuvų priežiūrą, naudojamas medžiagas, įrangą ir krovinių iškrovimą- pakrovimą iš transporto priemonių, stelažų bei jų transportavimą.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės pritaikyti įgytas žinias praktikoje. Tai jam padės įsitvirtinti nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS:
Išmanyti pramoninius krautuvus, jų konstrukcijų ypatumus, eksploataciją;
Žinoti galimus gedimus ir jų šalinimą, vartojamą keičiamą papildomą įrangą.
Žinoti profesinės rizikos veiksnius.
Laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos bei darbo higienos reikalavimų.
Gerai organizuoti ir atlikti iškrovimo - pakrovimo darbus, našiai dirbti.
Nustatyti krovinių svorį, sunkio centrą.
Paimti, pakelti ir nuleisti krovinius, esančius ant padėklų.
Transportuoti negabaritinius, sunkius, pavojingus krovinius
Žinoti Respublikoje galiojančius darbo santykius reguliuojančius teisinius aktus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju