Mokymo programos
Drabužių Mazgų Siuvėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 162054228
Kodas pagal ISCED: 13354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 17 sav.

Anotacija arba apibūdinimasDarbo rinkos poreikius atitinkančio darbuotojo paruošimas reikalauja naujų mokymo programų. Mokymo programoje dėmesys kreipiamas ne tik į siuvimo specialybės dalykų mokymąsi - technologinio proceso analizę, bet ir į bendražmogiškų vertybių formavimą - bendravimo darbe kultūrą, darbo saugą bei asmeninių gebėjimų atskleidimą ir vystymą.
Ši programa skirta asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo, tačiau norintiems įsigyti siuvėjo profesinę kvalifikaciją. Baigusieji mokymą pagal šią programą galės dirbti siuvimo įmonėse.
Siuvėjo mokymo programa skirta PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos Žmonių išteklių plėtros fondo finansuojamo projekto "Mokymo programos, siuvėjos specialybei įsigyti, rengimas" įgyvendinimui. Šis projektas buvo paruoštas kartu su Jurbarko darbo birža.
Darbo biržos pateiktais duomenimis rajone nuolat jaučiamas siuvėjų poreikis - per 6 šių metų mėnesius siuvėjoms buvo pasiūlytos 36 laisvos darbo vietos. 2002 metais rajone kuriasi dvi naujos siuvimo įmonės, esama plečia savo veiklą, todėl baigusios šią specialybę merginos galės įsidarbinti rajono siuvimo įmonėse, o kadangi tarp bedarbių registruota nemažai asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, nusprendėme sudaryti sąlygas šiems asmenims integruotis į darbo rinką.
Siuvėjų mokymo programa parengta pagal Darbo rinkos profesinio mokymo programų bendruosius reikalavimus. Siuvėjų mokymo programos rengimas reikalauja naujų mokymosi formų, paremtų racionalia besimokančiųjų veikla.
Besimokančiųjų įtraukimas į aktyvią mokymosi veiklą įtakoja naujų mokymosi formų atsiradimą. Mokymosi procesas yra sudarytas iš teorinio ir praktinio mokymosi mokykloje, bei gamybinės praktikos įmonėje. Nustatytos formos atsiskaitymai numatomi kiekvieno etapo pabaigoje.
Keičiantis mokymo proceso formoms ir metodams reikia numatyti ir vertinimo būdus, užtikrinančius pagrįstą ir teisingą vertinimą. Vertinama: darbas pamokoje, baigiamasis vertinimas - kvalifikacijos egzaminas; kompleksinis vertinimas. Vertinimas atliekamas dešimties balų sistemoje.
Pagal šią programą mokytis priimami asmenys, neturintys pagrindinio išsilavinimo.
Mokslas trunka 17 savaičių. Programą sudaro 680 valandų profesinio mokymo, iš kurių 560 valandų skiriama praktiniam mokymui.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Baigęs mokymo programą asmuo žinos:
-saugaus darbo reikalavimus;
-medžiagų ir siūlų rūšis bei savybes;
-įrengimų klasifikaciją;
-gaminio siuvimo technologinį nuoseklumą;
-specialių žymų kirpiniuose paskirtį;
-apdailos procesus;
-technologinės kokybės vertinimo būdus;
-technologinių defektų taisymo būdus.

Baigęs mokymo programą asmuo turi mokės ir sugebės:
-paruošti įrengimą darbui - įverti siūlus, pakeisti adatą, sureguliuoti įrengimą. priklausomai nuo audinio tipo;
-racionaliai paruošti darbo vietą;
-siūti technologinius mazgus;
-surinkti vis gaminį;
-įvertinti gaminio technologinę kokybę;
-pataisyti technologinius defektus.
______________________________________________

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla Rokiškio r. Konstantinavos k., Kazliškio sen.
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Varėnos technologijos ir verslo mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 1
Telšių regioninis profesinio mokymo centras Telšių r. S. Daukanto g. 6B, Varniai
Biržų politechnikos mokykla Biržų r. Skratiškių g. 6
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla Jurbarko r. Smalininkų k., Smalininkų sen.
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Ukmergės r. Kauno g. 108
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju