Mokymo programos
Bankininkystė Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653N31002
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Bankininkystės studijų programa skirta rengti bankininkystės specialistus, gebančius įvertinti banko investicinę, finansinę veiklą, finansavimo šaltinius, planuoti, analizuoti ir kontroliuoti turimų banko išteklių panaudojimą, rengti operatyvinę ir statistinę atskaitomybę, aptarnauti klientus bei juos konsultuoti banko teikiamų paslaugų pardavimo klausimais.
Stojantysis turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas.
Būsimieji bankininkystės profesiniai bakalaurai studijuoja bendruosius koleginių studijų lavinimo dalykus: psichologiją, finansų matematiką, verslo užsienio kalbą, darbo ir civilinę saugą; studijų krypties dalykus: mikroekonomiką, makroekonomiką, verslo ekonomiką, buhalterinę apskaitą, finansus, finansinę analizę, vadybą, dokumentų valdymą, rinkodarą, teisę, informacines technologijas, statistiką, finansų rinkas, specialybės kalbą, kreditą ir bankus, banko paslaugas ir jų valdymą, banko rizikų valdymą, banko veiklos analizę, banko duomenų valdymą, banko auditą ir kontrolę kreditavimą, finansinių investicijų valdymą, apskaitą banke, kredito užtikrinimo priemonių valdymą.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 32 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: mokomosios praktikos, profesinės veiklos praktika, baigiamoji profesinės veiklos praktika. Praktinių studijų trukmė - 21 savaitė. Jų metu įtvirtinami praktiniai įgūdžiai ir tobulinami bankininkystės specialisto darbo organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bankininkystės studijų programą ir įgijus bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti pagal universitetinių studijų programas.
Bankininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bankininkystės specialistas yra pasirengęs dirbti banko klientų aptarnavimo specialistu, ekonomistu, ar kitą panašų darbą.
Bankininkystės specialistas:
- gebėti įvertinti ir valdyti bankų veiklos riziką, išmanyti banko apskaitą, veikti investicijų rinkoje, vertinti ūkio subjektų veiklą, parduodant banko produktus, tirti ir įvertinti ekonominę banko aplinką bei nustatyti banko strateginius tikslus, sisteminti ir analizuoti tyrimo duomenis bei ekonominę informaciją, reikalingą valdymo sprendimams priimti, įvertinti banko investicinę, finansinę veiklą, finansavimo šaltinius, planuoti, analizuoti ir kontroliuoti turimų banko finansinių išteklių panaudojimą, rengti operatyvinę ir statistinę atskaitomybę;
- žinoti tarptautinius apskaitos standartus ir Europos Sąjungos direktyvas, LR norminius aktus, reglamentuojančius nacionalinę finansų ir kredito sistemą bei banko veiklą;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais bei verslo partneriais. Būtinos asmeninės savybės: analitinis loginis mąstymas, kūrybiškumas, siekimas tobulėti, verslumas.
Bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas kolegijose.
Norintiems siekti bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio būtina turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas.
Įgiję bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti banko klientų aptarnavimo specialistu, ekonomistu, finansininku, buhalteriu, vadybininku ar kitą giminingą darbą komerciniuose bankuose ir kitose kredito institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju