Mokymo programos
Bankininkystė Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653N31003
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bankininkus, kurie gebėtų atlikti ūkio subjektų veiklos vertinimą, rinkos tyrimus, kurti bankus (įmones), planuoti ir organizuoti banko (įmonės) veiklas, vykdyti banko produktų (paslaugų) pardavimą, banko turto ir nuosavybės apskaitą, nustatyti banko finansinę ir statistinę atskaitomybę, analizuoti banko veiklas, atlikti investicijų rinkos analizę.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji bankininkai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: aukštąją matematiką, kalbos kultūrą ir raštvedybą, darbo ir civilinę saugą, teisę, filosofiją, studijų pagrindų dalykus: verslo vadybą, mikro-makro ekonomiką, verslo informacines sistemas, rinkodarą ir rinkos tyrimus, darbo teisę, finansinę analizę, bankininkystę bei specialiuosius profesinius dalykus: bankinių rizikų valdymą, banko operacijas ir prekybos finansavimą, valdymo apskaitą, mokesčius ir, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
Sąskaitų aptarnavimo (kreditavimą, vidaus ir tarptautinius atsiskaitymus, informacines technologijas banke)Kreditavimo vadybos. (kreditų valdymą, banko veiklos analizę, finansinius skaičiavimus banke)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 25 dalykai.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinės veiklos praktika, atliekama banke. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami rinkodaros, bankininkystės, finansų valdymo, apskaitos ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bankininko profesinė kvalifikacija.
Baigus bankininkystės studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, ekonomikos studijų krypties programas.
Bankininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti bankininkais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bankininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti bankininku.
Asmuo, įgijęs bankininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti vertinti ūkio subjektų verslą, strategiją ir taktiką, organizacinius bei technologinius ypatumus, analizuoti įmonės finansų ir kredito sistemas, , rengti verslo planus, analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis, analizuoti ir įvertinti banko rizikas, valdyti banko aktyvus ir pasyvus, vykdyti valiutines operacijas, atlikti užsienio prekybos operacijų finansavimą, kredito operacijas, organizuoti ir vykdyti vidaus ir tarptautinius atsiskaitymus, veikti investicijų rinkoje, analizuoti banko veiklą, savalaikiai pateikti informaciją įmonės vadovybei, klientams ir kt.
- žinoti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, tarptautinės finansų ir valiutos sistemų bruožus, valiutų konvertavimo principus, tarptautinių finansinių operacijų vykdymo tvarką, muitinės reikalavimus, valstybės finansų sistemą, jos grandis, tarptautinės rinkos ypatumus, finansinės analizės, apskaitos principus
Bankininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal bankininkystės studijų programą.
Norintiems siekti bankininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bankininku nėra pripažįstami.
Bankininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti bankininku smulkiuose, vidutiniuose, stambiuose Lietuvos Respublikos bankuose bei panašiuose tarptautinio verslo įmonių padaliniuose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju