Mokymo programos
Meno Dirbinių Iš Odos Gamintojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262021509
Kodas pagal ISCED: 23321
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 17 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Oda yra ypatinga organinė medžiaga. Ji pasižymi puikiomis estetinėmis savybėmis, patvari, ilgaamžė, gerai apdirbama įvairiais būdais. Net paprasčiausias daiktas iš odos turi būti gaminamas su meile ir atidumu.
Apibūdindamas meninius odos dirbinius, amerikiečių odos meistras R.Gronemanas knygoje "Meninių dirbinių iš odos gaminimas", išleistoje 1958 m. JAV, rašo: "Odinis dirbinys turi atrodyti taip, kad jo nesinorėtų išleisti iš rankų".
Programos tikslas - parengti asmenį meninių odos dirbinių gamintojo antro lygio profesinei kvalifikacijai įgyti arba persikvalifikuoti, įgyjant šią kvalifikaciją.
Programa numato teorinį ir praktinį mokymą, yra lanksti, įvertina darbo rinkos pokyčius ir socialinių partnerių poreikius. Pageidaujant galima įtraukti knygų įrišimo technologijas.
Mokytis pagal šią programą gali asmenys, turintys pagrindinį bendrąjį išsilavinimą. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį išsilavinimą arba atitinkamą patirtį meninių odos dirbinių gamybos srityje, mokymo institucija gali keisti mokymo trukmę (užskaityti atskirų dalykų mokėjimą).
Mokantis pagal šią programą, odos dirbinių gamintojas susipažins su įranga, įrankiais, gaminio technologija, gaminio dekoravimo pagrindais, išmoks pagaminti aplankus, dėžutes, rankines, kaklo papuošalus, sužinos, kaip taupiai naudoti odą ir kitas žaliavas.
Šioje mokymo programoje pateikiama istorinių žinių apie meninius odos dirbinius, apibūdinamos minėtiems darbams naudojamos odos, glaustai išanalizuojamos jų savybės ir panaudojimo ypatumai.
Pagrindiniais programos uždaviniais yra žinių ir mokėjimų, kaip projektuoti, sukonstruoti, dekoruoti ir galutinai pagaminti įvairių formų papuošalus, dėžutes, nesudėtingas rankines suteikimas ir lavinimas.
Programos mokymo plane pateiktas atskirų dalykų eiliškumas atspindi racionalią jų nagrinėjimo seką: nuo įvadinių temų iki sudėtingų dirbinių.
Teorinis mokymas glaudžiai siejamas su praktiniu mokymu santykiu 1: 3.
Praktinis mokymas vykdomas įrengtose dirbtuvėse arba socialinių partnerių bazėje, kurios aprūpintos būtinais įrengimais, mažosios mechanizacijos prietaisais su spec. paskirties įrankiais. Praktinio mokymo dirbtuvėse atliekami visi meninių gaminių darbai. Programa numato taikyti įvairias aktyvaus mokymo formas ir teikti paramą besimokantiems.
Baigiamasis besimokančiųjų žinių ir gebėjimų patikrinimas vyksta kvalifikacinio egzamino forma. Baigiamasis kvalifikacijos egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės
Teorinis egzaminas vykdomas žodžiu ar raštu. Praktinis egzaminas vykdomas pas socialinius partnerius arba praktinio mokymo dirbtuvėse. Egzaminai vertinami pagal dešimties balų vertinimo kriterijus.
Asmenys, sėkmingai baigę mokymo programą ir išlaikę baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, gauna valstybės pripažintą kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 2100).
Įgiję kvalifikaciją odos meninių dirbinių gamintojai gali dirbti AB, individualiose įmonėse, kur gaminami suvenyrai, nacionalinio verslo gaminiai, gali įkurti savo verslo smulkias įmones arba dirbti archyvuose, bibliotekose, knygrišyklose.
Programą parengė Šiaulių lengvosios pramonės mokyklos profesijos mokytoja L. Čiutienė. Atsižvelgiant į darbo rinkos profesinio mokymo reglamentus, programą pakoregavo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyrius.
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Šiaulių profesinio rengimo centras Šiauliai Gardino g. 4
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju