Mokymo programos
šilumos Punktus Aptarnaujančio šaltkalvio Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262052108
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 12 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Šilumos punktus aptarnaujančio šaltkalvio mokymo programa yra antro lygio kvalifikaciją teikianti mokymo programa.
Jos tikslas - parengti šaltkalvį, kuris mokėtų aptarnauti (įjungti, išjungti) ir derinti šilumos punktą, reguliuoti tiekiamo į šilumokaičius ir kitus prietaisus garo ir karšto vandens kiekį, taisyti šilumos punktų įrenginius ir atlikti jų bandymus.
Ši mokymo programa parengta vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius reikalavimais, LR Vyriausybės nutarimais, atsižvelgiant į naujus darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus.
Mokytis šilumos punktus aptarnaujančiu šaltkalviu gali ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis pagrindinį bendrąjį išsilavinimą.
Mokymo trukmė - 12 savaičių. Teorijos mokymui skiriama 160 val., praktiniam - 320 val. Teorijos mokymas vyksta mokymo procesui tinkamoje patalpoje, taikoma mokyklinė pamokų ir pertraukų sistema. Jo metu mokiniai išsiaiškina šaltkalvystės, šiluminės fizikos pagrindus, šilumos punkto eksploatavime naudojamas medžiagas, šilumotiekių, šilumos punktų, karšto vandentiekio sistemų, centralizuotų šildymo sistemų, orinio šildymo sistemų eksploatavimo ypatumus ir reikalavimus, darbų saugos reikalavimus, mokosi naudotis matavimo prietaisais, skaityti nesudėtingas šilumos punkto šilumotiekių schemas.
Praktinis mokymas organizuojama įmonėje, kur mokiniai praktiškai susipažįsta su įvairiais šilumotiekių, karšto vandentiekio, šildymo sistemų, šilumos punktų įrenginiais, mokosi juos montuoti, remontuoti.
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos mokinių žinios ir praktiniai sugebėjimai.
Sėkmingai baigę šią mokymo programą ir išlaikę kvalifikacinį egzaminą asmenys įgyja šilumos punktus aptarnaujančio šaltkalvio kvalifikaciją, ir jiems išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimas (serija 2100) ir atestacijos pažymėjimas.
Šilumos punktus aptarnaujantis šaltkalvis galės įsidarbinti specializuotose įmonėse, gyvenamųjų namų bendrijose, švietimo, kultūros, prekybos įstaigose, eksploatuojančioje šilumos punktus, kur gebės teisingai ir saugiai aptarnauti šilumos įrenginius.
Mokymo programą rengė Energetikų mokymo centro specialistai.
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Respublikinis energetikų mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 21
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras Kaunas V. Krėvės pr. 120
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju