Mokymo programos
Alergologija Ir Klinikinė Imunologija
Valstybinis kodas: 733A30055
Kodas pagal ISCED: 61272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Rezidentūra
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos tikslai:
įgyti teorines žinias ir suformuoti praktinius įgūdžius, atitinkančius gydytojo alergologo klinikinio imunologo specialybės kvalifikaciniams reikalavimams.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos:
geras lietuvių kalbos mokėjimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos:
lietuvių kalba.
5. Studijų turinys
5.1 Vidaus ligų pagrindai
Eil. Nr.
Ciklas
Apimtis (kreditais)

1.
Pulmonologija, alergologija ir klinikinė imunologija
16

2.
Kardiologija
16

3.
Gastroenterologija
12

4.
Reumatologija
8

5.
Nefrologija
8

6.
Hematologija
8

7.
Endokrinologija
8

8.
Infektologija
4

9.
Onkologija
4

10.
Intensyvi terapija
4

5.2 Vaikų ligos (24 kreditai)
5.3 Dermatovenerologija (4 kreditai)
5.4 Laboratorinė diagnostinė alergologija ir klinikinė imunologija (8 kreditų)
5.5 Otorinolaringologija (4 kreditai)
5.6 Alergologija ir klinikinė imunologija (44 kreditai)
5.7 Pasirinktinis ciklas (4 kreditai)
6. Praktikos apibūdinimas:
Visų rezidentūros studijų metų rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką Kauno medicinos universiteto klinikose (Pulmonologijos ir imunologijos, Vaikų ligų, ANG ligų, Odos ir venerinių ligų, Patologinės anatomijos klinikose, funkcinės kvėpavimo diagnostikos kabinete, imunologijos laboratorijoje, ambulatoriniame alergologo-klinikinio imunologo kabinete). Ji organizuojama ciklais, kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programose numatytų žinių ir gebėjimų, lygiagrečiai vyksta su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai.
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema):
baigiamasis kvalifikacinis egzaminas.
Paruošė: KMU Pulmonologijos ir imunologijos klinikos vadovas prof. R.Sakalauskas

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS:
Baigęs alergologijos ir klinikinės imunologijos rezidentūrą gydytojas galės dirbti alergologu-klinikiniu imunologu ligoninėje imunologijos skyriuje ir/arba ambulatoriniame konsultacijų kabinete, stoti į doktorantūrą, dėstyti alergologijos-klinikinės imunologijos dalyką.
Rengė:
KMU Pulmonologijos ir imunologijos klinikos vadovas prof. R.Sakalauskas
2007-01-26

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju