Mokymo programos
Lengvųjų Automobilių Kėbulo Taisytojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262052506
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 29 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS
Lietuvoje atsirandantys naujausių modelių automobiliai, reikalauja naujausių technologinių žinių. Lengvųjų automobiliai kėbulai gaminami įvairios formos ir iš skirtingų metalų bei plastmasės gaminių, todėl kėbulo paruošimas dažymui ir pats dažymo procesas yra sudėtingas. Todėl kokybiškai paruošti automobilį ir nudažyti, gali tik specialistas, turintis pakankamai teorinių žinių ir praktinių gebėjimų. Ši mokymosi programa yra sudaryta taip, per mokymo laiką įgytų naujų ir patobulintų turimus įgūdžius, reikalingus paruošti ir nudažyti automobilį.
Programos tikslas - išmokyti atlikti automobilio kėbulo remonto darbus.
Programos metodika - integruotas mokymasis, kai, asmenys mokosi teorinių dalykų, susietų su praktiniu mokymu. Mokymo(si) turinys tolygiai sudėtingėja, didelis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui. Praktinis mokymas organizuojamas mokymo institucijos mokymo bazėje arba socialinių partnerių bazėje, kur formuojami darbiniai veiklos gebėjimai.
Mokymosi trukmė - 1160 valandų (29 sav.). Mokymosi programa yra sudaryta iš teorinio mokymo -268 val., praktinio mokymo -228 val. gamybinės praktikos 664 val.
Programa parengta remiantis automobilio kėbulų remontininko profesijos standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2004-12-31 įsakymu Nr. ISAK-2093/11-301.
Baigiamasis žinių tikrinimas vykdomas kvalifikacijos egzamino forma. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės.
Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, išduodamas nustatytos formos baigimo pažymėjimas (lygmuo 2100) ir neformalaus mokymo pažymėjimas, kad sugeba suvirinti elektra pusautomačiais apsauginių dujų aplinkoje.
Per mokymosi laikotarpį asmenys įsisavina žinias apie automobilių kėbulų remontą, naudojamas medžiagas, įrangą. Išmoksta naudotis įrankiais ir įrengimais skirtais remontuoti lengvojo automobilio kėbulą. Gebės suremontuoti automobilio kėbulą ar atskiras dalis.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės pritaikyti įgytas žinias praktikoje. Tai jam padės įsitvirtinti nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje.
Programą parengė: Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro mokytoja-ekspertė Birutė Dirmotienė, profesijos mokytojas-metodininkas Alvydas Stankovičius
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ KĖBULO TAISYTOJO KOMPETENCIJOS
1.Laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir darbo higienos reikalavimų.
2.Braižyti ir skaityti vidutinio sudėtingumo brėžinius.
3.Mokėti naudotis pagrindine programine įranga.
4.Naudotis techniniais žodynais.
5.Gebėti naudotis elektoniniais matavimo prietaisais.
6.Parinkti tinkamas konstrukcines ir eksplotacines medžiagas naudojamas automobilio remonto ir techninės priežiūros darbuose.
7.Parinkti šaltkalviškus įrankius ir atlikti šaltkalviškus darbus.
8.Pažinti automobilio detales, žinoti automobilio mazgų ir sistemų paskirtį.
9.Mokėti ardyti ir surinkti kėbulo dalis.
10.Matuoti kėbulą matavimo priemonėmis.
11.Mokėti parinkti remonto technologiją.
12.Mokėti šalinti kėbulo defektus.
13.Mokėti virinti pusautomačiu metalus.
14.Paruošti kėbulo detales dažymui.
15.Valdyti technologinę įrangą, ardyti, surinkti, remontuoti automobilio kėbulą.
16.Gebėti kultūringai elgtis darbo vietoje ir visuomenėje.
17.Žinoti verslumo pradmenis.
18.Mokėti sudaryti darbo sutartį.

SUDERINTA
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų profesinio rengimo skyrius
2005 m. gruodžio 29 d.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Švenčionių profesinio rengimo centras Švenčionių r. Liepų al. 2
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Kėdainių profesinio rengimo centras Kėdainių r. Šėtos g. 105
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA Šiaulių r. Daugėlių g. 17, Kuršėnai
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla Rokiškio r. Konstantinavos k., Kazliškio sen.
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Telšių regioninis profesinio mokymo centras Telšių r. S. Daukanto g. 6B, Varniai
Kauno statybininkų rengimo centras Kaunas V. Krėvės pr. 114
Biržų politechnikos mokykla Biržų r. Skratiškių g. 6
Šiaulių profesinio rengimo centras Šiauliai Gardino g. 4
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju