Mokymo programos
Baldų Apmušėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262054308
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 13 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Baldų apmušėjo mokymo programa skirta pirminiam baldų apmušėjo rengimui darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose.
Ši programa parengta atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir darbdavių pageidavimus.
Mokymo programos tikslas - formuoti baldų apmušėjo profesinius pagrindus ir įgūdžius būtinus dirbant baldų gamybos įmonėse.
Baldų apmušėjo mokymo programa skirta rengti apmušėjus, dirbančius baldų gamybos įmonėse.
Mokytis baldų apmušėjo specialybės gali asmenys, sulaukę 18 metų, pasitikrinę sveikatą ir gavę atitinkamą medicininę pažymą.
Mokymosi programos apimtis 520 val., turintiems tik pagrindinį bendrąjį išsilavinimą - 13 savaičių. Dėl to, kad šios profesijos gali mokytis jau suaugę asmenys, siūlomas mokymosi režimas yra 40 akademinių valandų per savaitę.
Programoje numatyta 128 val. teoriniam pasirengimui. Teoriniuose užsiėmimuose besimokantieji įgis būtinų žinių apie medieną, jos rūšis, savybes, bei fanerą, MPP ir MDP plokštes, baldų apmušėjų darbuose naudojamus įrankius, jų paruošimo darbui reikalavimus, minkštų baldų konstravimo ir technologijos ypatybes, reikalingų matematinių skaičiavimų metodiką, o taip pat aktualių darbų saugos bei aplinkosaugos žinių.
Mokymo plane pateikiamas teorinio mokymo dalykų eiliškumas atitinka siūlomų tų dalykų nagrinėjimo seką.
Praktiniam mokymui numatyta 380 val. Praktinis mokymas, vadovaujantis šia programa, vykdomas dviem etapais. Pirmame baldų apmušėjai mokomi mokomosiose dirbtuvėse, kur pradedami ugdyti šiai profesijai būdingi pirmieji įgūdžiai. Antrajame praktinio mokymo etape būsimieji baldų apmušėjai, vadovaujant instruktoriui, tobulina, lavina įgytus įgūdžius baldų gamybos dirbtuvėse.
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš bandomojo kvalifikacinio darbo atlikimo ir teorinių žinių patikrinimo.
Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą asmenims suteikiama baldų apmušėjo kvalifikacija, ir jiems išduodami nustatytos formos antro lygio kvalifikacijos pažymėjimai (kodas 2103).
Įgijęs kvalifikaciją baldų apmušėjas gali dirbti baldų gamybos įmonėje.
Mokymo programą rengė Kauno statybininkų rengimo centro specialistai.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigęs šią mokymo programą žinos:
1) braižybos pagrindus;
2) pagrindines medienos rūšis, savybes, ydas;
3) baldų gamyboje naudojamas medžiagas ir jų savybes;
4) baldų gaminių tipus ir jų konstrukciją;
5) baldų surinkimo vienetus, detales ir medžiagas, jų technines sąlygas;
6) drožtines faneros rūšis;
7) lakštinių medžiagų rūšis ir paruošimą;
8) klijavimo medžiagas, būdus ir technologiją;
9) baldų konstravimo pagrindus;
10) baldų apmušimo surinkimo technologiją;
11) reikalavimus gaminių kokybei;
12) gaminių defektus, jų atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus;
13) darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisykles, atliekant baldų apmušėjo darbus;

Baigęs šią mokymo programą mokės ir sugebės:
1) teisingai ir saugiai eksploatuoti baldų apmušėjo įrankius atliekant apmušimo darbus;
2) gaminti šablonus detalių žymėjimui aptraukimo ir apmušimo medžiagų pjaustymui ir panaudoti juos;
3) nustatyti defektus, jų atsiradimo priežastis ir juos ištaisyti;
4) parinkti apdailos būdą ir atlikti paviršių apdailą;
5) skaityti nesudėtingus baldų brėžinius ir eskizus, baldų surinkimo schemas;
6) parinkti furnitūrą;
7) laikytis darbo higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjus nelaimingo atsitikimo darbe metu.

SUDERINTA
AB „Kauno baldai" gamybos
direktorius
_____________ Linas Starkevičius

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Kauno statybininkų rengimo centras Kaunas V. Krėvės pr. 114
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju