Mokymo programos
Anglų filologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612Q30002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti anglų filologus, gebančius dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti pagrindinius anglų kalbos dėsnius, struktūrą, funkcijas, literatūros laikotarpius bei sąsajas, anglakalbių šalių istorinius ir kultūrinius bruožus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji anglų filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, logiką, kalbą ir informacines technologijas, bendrąją politiką, Europos kultūros istoriją ir specialybinius dalykus: lotynų kalbą, anglų kalbos morfologiją, šiuolaikinę anglų kalbą, anglų kalbos istoriją, vakarų literatūrą.
Vykdoma mokomoji ir profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su anglų kalbos literatūra pagrindai, vertimo ir analizavimo bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus anglų filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Anglų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti anglų filologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglų filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų filologo darbą.
Asmuo, įgijęs anglų filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti pagrindinius kalbos dėsnius, kalbos struktūrą ir funkcijas, analizuoti literatūros laikotarpius ir pagrindinius jų ypatumus bei sąsajas, anglakalbių šalių istorinius ir kultūrinius bruožus, taikyti pagrindinius profesinės ir akademinės anglų kalbos (ataskaitų, apžvalgų, mokslinio darbo ir kitų žanrų rašymo) ir vertimo įgūdžius;
- žinoti anglų kalbos struktūrą, istoriją, vartojimo sritis ir jų ypatumus, vertimo pradmenis, kalbotyros pradmenys, anglų, amerikiečių, airių ir kitų angliškai kalbančių šalių literatūros, kultūros, istorijos pradmenis;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Anglų filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos studijų programas.
Norintiems siekti anglų filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų filologu nėra pripažįstami
Įgijęs anglų filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertėju, administratoriumi, redaktoriumi įvairiose kultūros, švietimo, leidybos institucijose, kur reikalaujama gerų anglų kalbos žinių.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju