Mokymo programos
Anglų ir rusų kalbos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612Q10001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti anglų ir rusų kalbos specialistus, gebančius laisvai žodžiu ir raštu bendrauti anglų ir rusų kalbomis, analizuoti ir redaguoti įvairius stilių bei žanrų tekstus, atsižvelgiant į jų stilistines, sintaksines, leksikines bei terminologines ypatybes, pasirinkti ir pritaikyti įvairias teksto vertimo strategijas, versti įvairius tekstus į anglų ir rusų kalbas ir iš anglų ir rusų kalbų, klasifikuoti, analizuoti bei apibendrinti mokslinio tyrimo duomenis,naudotis informacinėmis technologijomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji anglų rusų kalbos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: lyginamosios civilizacijos istoriją, etiką, filosofijos įvadą, kompiuterijos įvadą, socialinę psichologiją bei specialybinius dalykus: kalbotyros įvadą, lotynų kalbą, šiuolaikinę anglų kalbą, šiuolaikinę rusų kalbą, slavų filologijos įvadą.
Atliekama vertimo praktika. Praktinių studijų trukmė – 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su anglų ir rusų kalbos literatūra pagrindai, vertimo ir analizavimo bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus anglų ir rusų kalbos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių arba socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Anglų ir rusų kalbos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti anglų ir rusų kalbos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų ir rusų kalbos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai žodžiu ir raštu bendrauti anglų ir rusų kalbomis, versti įvairius tekstus į anglų ir rusų kalbas ir iš anglų ir rusų kalbų, analizuoti ir redaguoti įvairių stilių bei žanrų tekstus, atsižvelgdamas į jų stilistines, sintaksines, leksikines bei terminologines ypatybes, klasifikuoti, analizuoti bei apibendrinti mokslinio tyrimo duomenis, naudotis informacinėmis technologijomis;
- žinoti dabartinės anglų ir rusų kalbos sistemą, šių kalbų gramatiką, kalbų vartosenos ypatumus, teksto vertimo strategijas, teisės aktus, reglamentuojančius vertimo veiklą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas ir savarankiškai daryti išvadas, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų ir rusų kalbos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų ir rusų kalbos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertimo biuruose, kelionių agentūrose, valstybinėse ir privataus kapitalo įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju