Mokymo programos
Lenkų filologija
Valstybinis kodas: 61204H116
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti lenkų filologus, gebančius dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis, įsisavinti lenkų filologijos žinias, laisvai ir patikimai operuoti įvairia polonistikos medžiaga, kurti įvairių rūšių tekstus lenkų kalba, taikant atitinkamas teksto kūrimo strategijas, analizuoti ir referuoti ir versti įvairių rūšių ir stilių tekstus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lenkų filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, psichologijos įvadą, sociologijos įvadą, Europos kultūros istoriją, etiką ir kt. ir specialybinius dalykus: lenkų kalbos kultūrą, lenkų literatūros istoriją, šiuolaikinę lenkų kalbą, lotynų kalbą, bendrinę lietuvių kalbą.
Vykdoma profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 110 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su lenkų kalbos literatūra pagrindai, vertimo ir analizavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lenkų filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Lenkų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti lenkų filologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lenkų filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti lenkų filologo darbą.
Asmuo, įgijęs lenkų filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, laisvai ir patikimai operuoti įvairia polonistikos medžiaga, kurti įvairių rūšių tekstus lenkų kalba, taikant atitinkamas teksto kūrimo strategijas, analizuoti ir referuoti ir versti įvairių rūšių ir stilių tekstus;
- žinoti vertimo pradmenis, kalbotyros pradmenys, lenkų ir lietuvių literatūros, kultūros, istorijos pradmenis;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Lenkų filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lenkų filologijos studijų programas.
Norintiems siekti lenkų filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lenkų filologu nėra pripažįstami
Įgijęs lenkų filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertėju, referentu, redaktoriumi kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje, taip pat institucijose, susijusiose su tarptautiniu bendradarbiavimu, kur reikalaujama gerų užsienio kalbos žinių ir gebėjimų.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju