Mokymo programos
Vokiečių kalba ir vokiečių kalbos mokymas
Valstybinis kodas: 612R20001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3,5 m.
Neakivaizdinė: 3,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filologijos bakalaurus, gebančius mokyti mokinius, įdiegti savo mokiniams norą puoselėti ne tik kalbines, bet ir istorines, dvasines bei estetines vertybes.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filologijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kalbinės veiklos įgūdžių ugdymą, lotynų kalbą, psichologijos įvadą, bendravimo pedagogiką, socialinę ir asmenybės psichologiją bei specialybinius dalykus: akademinį rašymą visuotinės literatūros įvadą antikinę literatūrą, germanų filologijos įvadą, vertimo pagrindus ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus vokiečių kalba ir vokiečių kalbos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose
Vokiečių kalba ir vokiečių kalbos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti filologijos bakalauru.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vokiečių kalbos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kvalifikuotai dėstyti vokiečių kalbą tiek žemesnėse, tiek aukštesnėse bendrojo lavinimo mokyklų klasėse, taikydamas modernius kalbos mokymo metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, taikyti lingvistines ir sociokultūrines žinias kalboje ir pedagoginėje veikloje;
- žinoti vokiečių kalbos sistemą ir jos subtilybes, vokiečių literatūros istoriją, Vokietijos istoriją, socialinę-ekonominę sistemą ir papročius, modernius mokymo metodus ir mokymo procese taikomas šiuolaikines informacijos technologijas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vokiečių kalba ir vokiečių kalbos mokymas studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo mokyklose
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju